Antwerpen
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Aanleg speelterrein - Te Boelaerpark

Aanleg speelterrein - Te Boelaerpark

Publicatiedatum
30-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45112723 - Landschappelijk ontwerp voor speelterreinen
37535200 - Speeltuinuitrusting
45112500 - Grondverzet
45236250 - Verharding voor parken
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Antwerpen
Postadres
Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Van der Taelen Marina Germaine

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS) of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum:
In plaats van
04-11-2015 09:45
Te lezen
18-11-2015 11:15
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum:
In plaats van
05-11-2015 09:45
Te lezen
19-11-2015 11:15
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
VI.3) NADERE INLICHTINGEN
Toe te voegen tekst
De gemeenschappelijke aankoopcentrale wacht nog steeds op bijkomende informatie om te kunnen publiceren. Deze bijkomende informatie moet door de externe architect aangeleverd worden. In afwachting hiervan wordt de opening van offertes verschoven van 5/11/2015 naar 19/11/2015.

Overige nadere inlichtingen

De gemeenschappelijke aankoopcentrale heeft nog bijkomende informatie nodig om te publiceren. Deze informatie dient aangeleverd te worden door de architect. In afwachting van de aan te leveren bijkomende informatie wordt de opening van de offertes opgeschoven naar 19/11/2015.