Rectificatie

Ukkel – SpacePool: KSB : Koninklijk Sterrenwacht van België - - Uur-bureau: Koeling Atoomklokken

Ukkel – SpacePool: KSB : Koninklijk Sterrenwacht van België - - Uur-bureau: Koeling Atoomklokken

Datum van verzending van deze aankondiging
13-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opdrachtcodes (CPV)
42113130 - Condensor-luchtkoelsysteem

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Postadres:
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
Plaats:
BRUSSEL
Postcode:
1060
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Verreycken Kristof
E-mail:
Kristof.Verreycken@regiedergebouwen.be

Overige nadere inlichtingen

Document : « BeschrijvingDerWerken_Nl.pdf » : Verduidelijking: Post 3: Koelmachine, voor de productie van ijswater De tekst “De frequentieregelaar“, moet gelezen worden als “De frequentieregelaar voor de aansturing van de compressor”

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!