Regie der Gebouwen - Regio Brussel

Rectificatie

Ukkel – SpacePool: KSB : Koninklijk Sterrenwacht van België - - Uur-bureau: Koeling Atoomklokken

Ukkel – SpacePool: KSB : Koninklijk Sterrenwacht van België - - Uur-bureau: Koeling Atoomklokken

Datum van verzending van deze aankondiging
13-11-2017
Publicatiedatum
13-11-2017
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opdrachtcodes (CPV)
42113130 - Condensor-luchtkoelsysteem

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Postadres:
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
Plaats:
BRUSSEL
Postcode:
1060
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Verreycken Kristof
E-mail:
Kristof.Verreycken@regiedergebouwen.be

Overige nadere inlichtingen

Document : « BeschrijvingDerWerken_Nl.pdf » : Verduidelijking: Post 3: Koelmachine, voor de productie van ijswater De tekst “De frequentieregelaar“, moet gelezen worden als “De frequentieregelaar voor de aansturing van de compressor”

Alleen al in België winnen elk jaar duizenden bedrijven, van kmo tot multinational, lucratieve overheidsopdrachten. Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt grote kansen!
Registreer