Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor het huren van hoogtewerkers en graafmachines

Leveringen
Publicatie datum
18-04-2017
Deadline
06-06-2017 10:15
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Antwerpen | 2000 Antwerpen, BE | Regionale of plaatselijke instantie
Opdrachtcodes (CPV)
34142100 - Vrachtwagens met hoogwerker
43200000 - Grondverzet- en graafmachines, en bijbehorende onderdelen
44481000 - Hoogwerkers
Korte inhoud
Raamovereenkomst voor het huren van hoogtewerkers en graafmachines
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Minimum vereisten
Klasse: N/A, Categorie: N/A
truck tower-crane sharing