Aankondiging van een opdracht

VOEDINGSMIDDELEN

Leveringen
Publicatie datum
06-09-2020
Deadline
09-10-2020 10:00
Geraamde totale waarde
526000.00 EUR
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
OCMW van Schaarbeek | SCHAARBEEK, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen | Sociale bescherming | Service achat
Opdrachtcodes (CPV)
03221200 - Vruchtgroenten
15000000 - Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
15930000 - Wijnen
Korte inhoud
Levering van voedingsmiddelen
Beschrijving percelen

Perceel 1: Zuivel

Beschrijving
Levering van zuivel
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15000000 - Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
Regiocode (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Gunningscriteria
Kwaliteit: Kwaliteit - 40
Prijs: Leveringstermijn - 20

Perceel 2: Vis

Beschrijving
Levering van vis
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15000000 - Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
Regiocode (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Gunningscriteria
Kwaliteit: Kwaliteit - 40
Prijs: Leveringstermijn - 20

Perceel 3: Drank

Beschrijving
Levering van drank
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15000000 - Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
Regiocode (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Gunningscriteria
Kwaliteit: Kwaliteit - 40
Prijs: Leveringstermijn - 20

Perceel 4: Kruidenierswaren

Beschrijving
Levering van kruidenierswaren
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15000000 - Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
Regiocode (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Gunningscriteria
Kwaliteit: Kwaliteit - 40
Prijs: Leveringstermijn - 20

Perceel 5: Producten diabetici

Beschrijving
Levering van producten diabetici
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15000000 - Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
Regiocode (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Gunningscriteria
Kwaliteit: Kwaliteit - 40
Prijs: Leveringstermijn - 20

Perceel 6: DIEPGEVROREN VRUCHTEN EN GROENTEN VAN DE BIOLOGISCHE LANDBOU

Beschrijving
Levering van diepgevroeren vruchten en groenten van de biologische landbouw.
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15000000 - Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
Regiocode (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Gunningscriteria
Kwaliteit: Kwaliteit - 40
Prijs: Leveringstermijn - 20

Perceel 7: Vruchten en groenten

Beschrijving
Levering van vruchten en groenten
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
03221200 - Vruchtgroenten
Regiocode (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Gunningscriteria
Prijs: Leveringstermijn - 30

Perceel 8: Vers vlees en vleeswaren

Beschrijving
Levering van verse vlees en vleeswaren
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15000000 - Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
Regiocode (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Gunningscriteria
Kwaliteit: Kwaliteit - 40
Prijs: Leveringstermijn - 20

Perceel 9: Brood en gebak

Beschrijving
Levering van brood en gebak
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15000000 - Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
Regiocode (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Gunningscriteria
Kwaliteit: Kwaliteit - 40
Prijs: Leveringstermijn - 20

Perceel 10: Wijn

Beschrijving
Levering van wijn
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15930000 - Wijnen
Regiocode (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Gunningscriteria
Kwaliteit: Kwaliteit - 40
Prijs: Leveringsstermijn - 20

Perceel 11: Voedingssupplementen

Beschrijving
Levering voedingssupplementen
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15000000 - Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
Regiocode (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Gunningscriteria
Kwaliteit: Kwaliteit - 40
Prijs: Leveringstermijn - 20
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Voor perceel : 01
Verklaring met aanduiding van de omzet wat betreft het activiteitendomein waarop deze opdracht betrekking heeft, dit voor de drie laatste beschikbare boekjaren(Overwegende dat de markt in percelen opgedeeld is, zijn de vereiste minimale omzetcijferniveaus voor dese perceel is: 100.000 euros
) Voor perceel : 02
Verklaring met aanduiding van de omzet wat betreft het activiteitendomein waarop deze opdracht betrekking heeft, dit voor de drie laatste beschikbare boekjaren(Overwegende dat de markt in percelen opgedeeld is, is het vereiste minimaal omzetcijfer van het activiteitendomein voor dit perceel het volgende: 60.000 euro) Voor perceel : 03
Verklaring met aanduiding van de omzet wat betreft het activiteitendomein waarop deze opdracht betrekking heeft, dit voor de drie laatste beschikbare boekjaren(Overwegende dat de markt in percelen opgedeeld is, zijn de vereiste minimale omzetcijferniveaus voor dese perceel is: 100.000 euros) Voor perceel : 04
Verklaring met aanduiding van de omzet wat betreft het activiteitendomein waarop deze opdracht betrekking heeft, dit voor de drie laatste beschikbare boekjaren(Overwegende dat de markt in percelen opgedeeld is, zijn de vereiste minimale omzetcijferniveaus voor dese perceel is: 70.000 euros) Voor perceel : 05
Verklaring met aanduiding van de omzet wat betreft het activiteitendomein waarop deze opdracht betrekking heeft, dit voor de drie laatste beschikbare boekjaren(Overwegende dat de markt in percelen opgedeeld is, zijn de vereiste minimale omzetcijferniveaus voor dese perceel is: 13.000 euros) Voor perceel : 06
Verklaring met aanduiding van de omzet wat betreft het activiteitendomein waarop deze opdracht betrekking heeft, dit voor de drie laatste beschikbare boekjaren(Overwegende dat de markt in percelen opgedeeld is, zijn de vereiste minimale omzetcijferniveaus voor dese perceel is: 60.000 euros
) Voor perceel : 07
Verklaring met aanduiding van de omzet wat betreft het activiteitendomein waarop deze opdracht betrekking heeft, dit voor de drie laatste beschikbare boekjaren(Overwegende dat de markt in percelen opgedeeld is, zijn de vereiste minimale omzetcijferniveaus voor dese perceel is: 50.000 euros) Voor perceel : 08
Verklaring met aanduiding van de omzet wat betreft het activiteitendomein waarop deze opdracht betrekking heeft, dit voor de drie laatste beschikbare boekjaren(Overwegende dat de markt in percelen opgedeeld is, zijn de vereiste minimale omzetcijferniveaus voor dese perceel is: 100.000 euros) Voor perceel : 09
Verklaring met aanduiding van de omzet wat betreft het activiteitendomein waarop deze opdracht betrekking heeft, dit voor de drie laatste beschikbare boekjaren(Overwegende dat de markt in percelen opgedeeld is, zijn de vereiste minimale omzetcijferniveaus voor dese perceel is: 120.000 euros) Voor perceel : 10
Verklaring met aanduiding van de omzet wat betreft het activiteitendomein waarop deze opdracht betrekking heeft, dit voor de drie laatste beschikbare boekjaren(Overwegende dat de markt in percelen opgedeeld is, zijn de vereiste minimale omzetcijferniveaus voor dese perceel is: 10.000 euros) Voor perceel : 11
Verklaring met aanduiding van de omzet wat betreft het activiteitendomein waarop deze opdracht betrekking heeft, dit voor de drie laatste beschikbare boekjaren(Overwegende dat de markt in percelen opgedeeld is, zijn de vereiste minimale omzetcijferniveaus voor dese perceel is: 60.000 euros)
Minimum vereisten
Voor perceel : 01
Overwegende dat de markt in percelen opgedeeld is, zijn de vereiste minimale omzetcijferniveaus voor dese perceel is: 100.000 euros Voor perceel : 02
Overwegende dat de markt in percelen opgedeeld is, is het vereiste minimaal omzetcijfer van het activiteitendomein voor dit perceel het volgende: 60.000 euro Voor perceel : 03
Overwegende dat de markt in percelen opgedeeld is, zijn de vereiste minimale omzetcijferniveaus voor dese perceel is: 100.000 euros Voor perceel : 04
Overwegende dat de markt in percelen opgedeeld is, zijn de vereiste minimale omzetcijferniveaus voor dese perceel is: 70.000 euros Voor perceel : 05
Overwegende dat de markt in percelen opgedeeld is, zijn de vereiste minimale omzetcijferniveaus voor dese perceel is: 13.000 euros Voor perceel : 06
Overwegende dat de markt in percelen opgedeeld is, zijn de vereiste minimale omzetcijferniveaus voor dese perceel is: 60.000 euros Voor perceel : 07
Overwegende dat de markt in percelen opgedeeld is, zijn de vereiste minimale omzetcijferniveaus voor dese perceel is: 50.000 euros Voor perceel : 08
Overwegende dat de markt in percelen opgedeeld is, zijn de vereiste minimale omzetcijferniveaus voor dese perceel is: 100.000 euros Voor perceel : 09
Overwegende dat de markt in percelen opgedeeld is, zijn de vereiste minimale omzetcijferniveaus voor dese perceel is: 120.000 euros Voor perceel : 10
Overwegende dat de markt in percelen opgedeeld is, zijn de vereiste minimale omzetcijferniveaus voor dese perceel is: 10.000 euros Voor perceel : 11
Overwegende dat de markt in percelen opgedeeld is, zijn de vereiste minimale omzetcijferniveaus voor dese perceel is: 60.000 euros

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Voor perceel : 01
FAVV- erkenning/-toelating. HACCP-plan of gelijk welk ander zelfcontrolesysteem.(FAVV- erkenning/-toelating. HACCP-plan of gelijk welk ander zelfcontrolesysteem.) Voor perceel : 02
FAVV- erkenning/-toelating. HACCP-plan of gelijk welk ander zelfcontrolesysteem. De inschrijver moet het bewijs leveren van de regelmatige bacteriologische controles van de voedingsmiddelen.(FAVV- erkenning/-toelating. HACCP-plan of gelijk welk ander zelfcontrolesysteem. De inschrijver moet het bewijs leveren van de regelmatige bacteriologische controles van de voedingsmiddelen uitgevoerd door een erkend diergeneeskundig laboratorium.) Voor perceel : 03
HACCP-plan of gelijk welk ander zelfcontrolesysteem.(HACCP-plan of gelijk welk ander zelfcontrolesysteem.) Voor perceel : 04
FAVV- erkenning/-toelating. HACCP-plan of gelijk welk ander zelfcontrolesysteem.(FAVV- erkenning/-toelating. HACCP-plan of gelijk welk ander zelfcontrolesysteem.) Voor perceel : 05
FAVV- erkenning/-toelating.(FAVV- erkenning/-toelating.) Voor perceel : 06
FAVV- erkenning/-toelating. HACCP-plan of gelijk welk ander zelfcontrolesysteem. Een certificering die bewijst dat de inschrijver wel degelijk leverancier is van producten afkomstig van de biologische(FAVV- erkenning/-toelating. HACCP-plan of gelijk welk ander zelfcontrolesysteem. Een certificering die bewijst dat de inschrijver wel degelijk leverancier is van producten afkomstig van de biologische landbouw.) Voor perceel : 07
FAVV- erkenning/-toelating. HACCP-plan of gelijk welk ander zelfcontrolesysteem. Een certificering die bewijst dat de inschrijver wel degelijk leverancier is van producten afkomstig van de biologische(FAVV- erkenning/-toelating. HACCP-plan of gelijk welk ander zelfcontrolesysteem. Een certificering die bewijst dat de inschrijver wel degelijk leverancier is van producten afkomstig van de biologische landbouw.) Voor perceel : 08
FAVV- erkenning/-toelating. HACCP-plan of gelijk welk ander zelfcontrolesysteem. De inschrijver moet het bewijs leveren van de regelmatige bacteriologische controles van de voedingsmiddelen uitgevoerd(FAVV- erkenning/-toelating. HACCP-plan of gelijk welk ander zelfcontrolesysteem. De inschrijver moet het bewijs leveren van de regelmatige bacteriologische controles van de voedingsmiddelen uitgevoerd door een erkend laboratorium. De onderneming moet de door het Instituut voor Veterinaire Keuring (I.V.K.) uitgereikte erkenningsattesten leveren voor: - het uitsnijden van vers vlees van beenhouwerijdieren - de fabricatie van producten op basis van gezouten, gerookt of gekookt vlees - de fabricatie van gehakt vlees en van bereidingen op basis van gehakt vlees De onderneming moet het bewijs leveren van de dagelijkse bacteriologische controles van het vlees uitgevoerd door een diergeneeskundig laboratorium.) Voor perceel : 09
FAVV- erkenning/-toelating. HACCP-plan of gelijk welk ander zelfcontrolesysteem.(FAVV- erkenning/-toelating. HACCP-plan of gelijk welk ander zelfcontrolesysteem.) Voor perceel : 10
HACCP-plan of gelijk welk ander zelfcontrolesysteem.(HACCP-plan of gelijk welk ander zelfcontrolesysteem.) Voor perceel : 11
HACCP-plan of gelijk welk ander zelfcontrolesysteem.(HACCP-plan of gelijk welk ander zelfcontrolesysteem.)
Minimum vereisten
Voor perceel : 01
FAVV- erkenning/-toelating. HACCP-plan of gelijk welk ander zelfcontrolesysteem. Voor perceel : 02
FAVV- erkenning/-toelating. HACCP-plan of gelijk welk ander zelfcontrolesysteem. De inschrijver moet het bewijs leveren van de regelmatige bacteriologische controles van de voedingsmiddelen uitgevoerd door een erkend diergeneeskundig laboratorium. Voor perceel : 03
HACCP-plan of gelijk welk ander zelfcontrolesysteem. Voor perceel : 04
FAVV- erkenning/-toelating. HACCP-plan of gelijk welk ander zelfcontrolesysteem. Voor perceel : 05
FAVV- erkenning/-toelating. Voor perceel : 06
FAVV- erkenning/-toelating. HACCP-plan of gelijk welk ander zelfcontrolesysteem. Een certificering die bewijst dat de inschrijver wel degelijk leverancier is van producten afkomstig van de biologische landbouw. Voor perceel : 07
FAVV- erkenning/-toelating. HACCP-plan of gelijk welk ander zelfcontrolesysteem. Een certificering die bewijst dat de inschrijver wel degelijk leverancier is van producten afkomstig van de biologische landbouw. Voor perceel : 08
FAVV- erkenning/-toelating. HACCP-plan of gelijk welk ander zelfcontrolesysteem. De inschrijver moet het bewijs leveren van de regelmatige bacteriologische controles van de voedingsmiddelen uitgevoerd door een erkend laboratorium. De onderneming moet de door het Instituut voor Veterinaire Keuring (I.V.K.) uitgereikte erkenningsattesten leveren voor: - het uitsnijden van vers vlees van beenhouwerijdieren - de fabricatie van producten op basis van gezouten, gerookt of gekookt vlees - de fabricatie van gehakt vlees en van bereidingen op basis van gehakt vlees De onderneming moet het bewijs leveren van de dagelijkse bacteriologische controles van het vlees uitgevoerd door een diergeneeskundig laboratorium. Voor perceel : 09
FAVV- erkenning/-toelating. HACCP-plan of gelijk welk ander zelfcontrolesysteem. Voor perceel : 10
HACCP-plan of gelijk welk ander zelfcontrolesysteem. Voor perceel : 11
HACCP-plan of gelijk welk ander zelfcontrolesysteem.
truck tower-crane sharing