Aankondiging van een gegunde opdracht

Prípravná akcia – malé vidiecke oblasti v 21. storočí

Diensten
Publicatie datum
17-01-2020
Waarde
2.757.155,00 EUR
Aanbestedende overheid
Európska komisia | 1049 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
Opdrachtcodes (CPV)
77100000 - Diensten voor de landbouw
79310000 - Uitvoeren van marktonderzoek
Korte inhoud
Všeobecným cieľom tejto prípravnej akcie je pripraviť plány a stratégie na založenie malých obcí a otestovať ich uvedením do praxe. Touto akciou sa doplnia a prevezmú skúsenosti získané z akcií a iniciatív v rámci Akcie EÚ pre inteligentné obce a pilotného projektu „Inteligentné ekosociálne obce“. Pilotný projekt sa zameriava na vymedzenie pojmu inteligentné ekosociálne obce, určenie problémov a potrieb a získavanie príkladov osvedčených postupov, ktoré môžu využívať subjekty prijímajúce rozhodnutia a vidiecke komunity.
Gunningen

Prípravná akcia – malé vidiecke oblasti v 21. storočí

Aantal inschrijvingen
3
Waarde
2.757.155,00 EUR
Bedrijven
E40 Group EEIG | 2083 Solymar, HU
Institut für Ländliche Strukturforschung an der Johan Wolfgang Goethe Universität | 60486 Frankfurt am Main, DE
Empirica Gesellshaft für Kommunikations und Technologieforschung mbH | 53111 Bonn, DE
eConcept Web Solutions Limites | Dublin, IE
Agricultural University of Athens | 11855 Athens, GR
Boerenbondvereniging voor Innovatieve Projecten | 3000 Leuven, BE
truck tower-crane sharing