Proces-verbaal van opening van de offertes

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Aankoop van vaste telefonie, mobiele telefonie en internet

Diensten
Publicatie datum
09-04-2019
Aanbestedende overheid
Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis v.z.w. (met campussen te Aalst, Asse en Ninove) | 9300 Aalst, BE | Gezondheid | Mevrouw Evelien Van den Stock
Opdrachtcodes (CPV)
32412110 - Internetnetwerk
48200000 - Software voor netwerken, internet en intranet
48220000 - Software voor internet en intranet
50334000 - Reparatie en onderhoud van lijntelefonie- en lijntelegrafie-uitrusting
51340000 - Installatie van lijntelefonie-uitrusting
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
72212200 - Diensten voor ontwikkeling van software voor netwerken, internet en intranet
72212221 - Diensten voor ontwikkeling van software voor internetbrowsing
72400000 - Internetdiensten
72411000 - Internetproviders (ISP)
72420000 - Internet-ontwikkelingsdiensten
Korte inhoud
Het betreft een raamovereenkomst voor de aankoop van vaste en mobiele telefonie & internet.
Looptijd van de overeenkomst
De offerte is gebaseerd op een looptijd van 2 jaar met de mogelijkheid om 2 keer 1 jaar te verlengen.
Offertes

EUROFIBER | 1930 Zaventem, BE

Proximus nv | 1030 Brussel, BE

Perceel 0
Geen openbare offerteprijs
Perceel 1
Geen openbare offerteprijs
Perceel 2
Geen openbare offerteprijs
Perceel 3
Geen openbare offerteprijs
Perceel 4
Geen openbare offerteprijs
Perceel 5
Geen openbare offerteprijs

TELENET | 2800 Mechelen, BE | www.telenet.be

Perceel 0
Geen openbare offerteprijs
Perceel 1
Geen openbare offerteprijs
Perceel 2
Geen openbare offerteprijs
Perceel 3
Geen openbare offerteprijs
Perceel 4
Geen openbare offerteprijs
Perceel 5
Geen openbare offerteprijs
truck tower-crane sharing