Aankondiging van een gegunde opdracht

Levering van motorbrandstoffen (benzine, diesel en CNG) af te nemen aan de pompen van één (of meerdere) petroleumfirma(’s) in België door middel van magneetkaarten voor een periode van 4 jaar.

Leveringen
Publicatie datum
19-04-2020
Aanbestedende overheid
Stadsbestuur Geel | 2440 Geel, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten | De heer Jef Boonen
Opdrachtcodes (CPV)
09132000 - Benzine
09132100 - Loodvrije benzine
09132200 - Gelode benzine
09134000 - Gasolie
09134100 - Dieselolie
09134200 - Dieselbrandstof
09134210 - Dieselbrandstof (0,2)
09134220 - Dieselbrandstof (EN 590)
09134230 - Biodiesel
09134231 - Biodiesel (B20)
09134232 - Biodiesel (B100)
30160000 - Magneetkaarten
Korte inhoud
Onderhavige opdracht betreft de levering van motorbrandstoffen voor motorvoertuigen van de stad Geel en voor motorvoertuigen van haar personeel voor privé doeleinden, af te nemen aan de pompen van één (of meerdere) petroleumfirma(‘s) in België door middel van magneetkaarten België met onbeperkt verbruik voorzien van een geheim codenummer
Gunningen

Perceel 1: Brandstoffen (diesel en benzine Super 95 en 98)

Bedrijven
Geen gunningen gevonden

Perceel 2: CNG

Bedrijven
Geen gunningen gevonden
truck tower-crane sharing