Muziekcentrum De Bijloke Gent
Vooraankondiging

Theatertechnieken

Theatertechnieken voor de verbouwing van Muziekcentrum De Bijloke Gent 'Naar een state of the art Muziekcentrum in een unieke historische omgeving'.
Soort procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking , bekendmaking vanaf 3/12/18.


Datum van verzending van deze aankondiging
07-11-2018
Publicatiedatum
07-11-2018
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Opdrachtcodes (CPV)
51100000 - Installatie van elektrische en mechanische uitrusting

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Muziekcentrum De Bijloke Gent
Postadres
Bijlokekaai 7
Plaats
Gent
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.debijloke.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=325049