Aankondiging van een opdracht

Drukwerk opleidingscommunicatie & bedrijfstijdschrift

Drukwerk opleidingscommunicatie & bedrijfstijdschrift

Publicatiedatum
17-12-2015
Deadline
28-01-2016 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
22900000 - Divers drukwerk
79821000 - Afwerken van drukwerk
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 15
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vrije Universiteit Brussel
Postadres
Pleinlaan 2, 1050 Brussel, BE
Contactpunt(en)
De heer Nic Van Craen, Algemeen Beheerder

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1943 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!