Aankondiging van een opdracht

2016/HFB/OA/33229 - Bouwkundige en installatie-technische aanpassingen aan de toneeltoren van de rode zaal.

Bouwkundige en installatie-technische aanpassingen aan de toneeltoren van de Rode Zaal.

Publicatiedatum
22-12-2016
Deadline
19-01-2017 om 09:45
Opdrachtcodes (CPV)
45262700 - Verbouwingswerkzaamheden
42512000 - Luchtbehandelingsinstallaties
45232460 - Sanitaire installaties
71315000 - Technische installaties in gebouwen
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Agentschap Facilitair Bedrijf
Postadres
Boudewijnlaan 30 bus 60, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Team Plaatsing en rapportering

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek.

Economische en financiële draagkracht

zie bestek.

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

De aanbestedende overheid is van oordeel dat de vereiste erkenning is:
Categorie D
De aanbestedende overheid is van oordeel dat de vereiste klasse is: klasse 6
De opgegeven vereiste erkenningsklasse geldt ten indicatieve titel.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1833 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!