Agentschap Facilitair Bedrijf
Aankondiging van een opdracht

2016/HFB/OA/33229 - Bouwkundige en installatie-technische aanpassingen aan de toneeltoren van de rode zaal.

Bouwkundige en installatie-technische aanpassingen aan de toneeltoren van de Rode Zaal.

Publicatiedatum
22-12-2016
Deadline
19-01-2017 om 09:45
Opdrachtcodes (CPV)
45262700 - Verbouwingswerkzaamheden
42512000 - Luchtbehandelingsinstallaties
45232460 - Sanitaire installaties
71315000 - Technische installaties in gebouwen
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Agentschap Facilitair Bedrijf
Postadres
Boudewijnlaan 30 bus 60, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Team Plaatsing en rapportering

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek.

Economische en financiële draagkracht

zie bestek.

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

De aanbestedende overheid is van oordeel dat de vereiste erkenning is:
Categorie D
De aanbestedende overheid is van oordeel dat de vereiste klasse is: klasse 6
De opgegeven vereiste erkenningsklasse geldt ten indicatieve titel.