Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

KANDIDATUURSTELLING: Opzetten van een structureel publiek privaat partnership (PPP), gericht op de ondersteuning van FARYS bij de verdere uitbouw van een marktaanbod onder het merk CREAT, op het vlak van facility services (CREAT|Facility Services).

Gemeenten, steden en diverse publieke en maatschappelijk relevante operatoren zoals ook ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen worden zowel operationeel als financieel geconfronteerd met steeds meer, enerzijds wettelijk of decretaal toegewezen en anderzijds maatschappelijk relevante uitdagingen. Ondersteuning hierbij samen organiseren, helpt niet alleen focussen op de kerntaken. Het kan ook een antwoord bieden op het toenemend tekort aan gespecialiseerde medewerkers en tegelijk aan deze service zuinig en toch effectief invulling geven. Dergelijke samenwerking wordt door de hogere overheid daarom ook gepromoot.
De business unit CREAT van FARYS|TMVW vond hierin haar ontstaansreden. Het antwoord slaat duidelijk aan. Inmiddels werkt FARYS|TMVW samen met meer dan 100 partners.
FARYS|TMVW wil de dienstverlening versneld uitbouwen tot een totaalaanbod, met het potentieel alle actoren, gebonden door de wetgeving overheidsopdrachten, volledig en op maat te ondersteunen bij de uitvoering van hun kerntaken.
Met dit doel wordt actief op zoek gegaan naar (private) partners die het aanbod van CREAT kunnen verrijken. Met hen wordt er een structureel Publiek Privaat Partnership (PPP of P³) opgezet.
CREAT ambieert aan de samenwerking invulling te geven in diverse domeinen. Onderhavige opdracht betreft ‘facility services’.
Rekening houdend met de voorliggende vragen van (mogelijke) vennoten inzake infrastructuurbeheer, wordt via de partnerships beoogd een totale servicelijn inzake "facility services" op te zetten.
Deze servicelijn omvat o.m. volgende activiteitengroepen, gegroepeerd in clusters:
CLUSTER I
1. studie, waaronder niet-limitatief conditiemeting, energieaudit, wateraudit, investeringsanalyses, ...
2. studie, opzet en realisatie van (ecologische en economische) optimalisatietrajecten inzake energiegebruik, waterhuishouding, ruimtegebruik, ...
3. ICT-ondersteund beheer van gebouwen: opzet en onderhoud
4. beheer en coördinatie van uit te voeren werkzaamheden, projecten en/of programma's
5. ontwerp van kleine infrastructuurprojecten tot een maximum van ca. 1,25 miljoen euro, excl. btw, investeringswaarde
CLUSTER II
6. realisatie van kleine infrastructuurprojecten tot een maximum van ca. 1,25 miljoen euro, excl. btw, investeringswaarde
7. ontwerp, organisatie en beheer van bedrijfsklare kantoren, technische en logistieke, culturele, sportieve bedrijfsruimtes: werkplekorganisatie, inrichting, uitrusting, meubilair, opslagcapaciteit, netwerken, ...
8. operationele (her)inrichting van bedrijfsinfrastructuur
9. organisatie en uitvoering van verhuisopdrachten
10. organisatie, uitvoering en beheer van maintenance-opdrachten zoals, niet-limitatief: bouwtechnisch onderhoud, onderhoud van technische installaties, ... zowel in het kader van geplande en/of repetitieve werkzaamheden als wat betreft dringende interventies
CLUSTER III
11. ontwerp, uitvoering en beheer van toegangscontrole
12. opzet, uitvoering en beheer van bewakingsopdrachten
13. opzet, uitvoering en beheer van cateringopdrachten
14. organisatie, uitvoering en beheer van schoonmaak
15. organisatie, uitvoering en beheer van groenonderhoud
16. organisatie van exploitatieopdrachten zoals levering van energie, water

Publicatiedatum
22-05-2015
Opdrachtcodes (CPV)
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
79930000 - Gespecialiseerd ontwerpen
45000000 - Bouwwerkzaamheden
98392000 - Verhuizingsdiensten
42961100 - Toegangscontrolesysteem
79713000 - Bewakingsdiensten
55500000 - Kantine- en cateringdiensten
90900000 - Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
77300000 - Tuinbouwdiensten
09300000 - Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
TMVW servicelijnen
Postadres
Stropstraat 1, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Galle Isabel Marguerite

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS) of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum:
In plaats van
27-05-2015 12:00
Te lezen
04-06-2015 12:00
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum:
In plaats van
28-05-2015 23:59
Te lezen
05-06-2015 23:59
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!