Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

RAAMOVEREENKOMST VOOR HET LEVEREN VAN INDUSTRIËLE LASGASSEN

RAAMOVEREENKOMST VOOR HET LEVEREN VAN INDUSTRIËLE LASGASSEN

Publicatiedatum
29-07-2015
Opdrachtcodes (CPV)
09120000 - Gasvormige brandstoffen
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap
Postadres
Keizerslaan 11, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Vansteenbrugge Marijke Anna

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten
In plaats van
Datum 29/07/2015 (dd/mm/jjjj) Tijdstip 10:30
Te lezen
Datum 30/07/2015 (dd/mm/jjjj) Tijdstip 10:30
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van
Datum 29/07/2015 (dd/mm/jjjj) Tijdstip 10:30
Te lezen
Datum 30/07/2015 (dd/mm/jjjj) Tijdstip 10:30
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van
Datum 29/07/2015 (dd/mm/jjjj) Tijdstip 10:30
Te lezen
Datum 30/07/2015 (dd/mm/jjjj) Tijdstip 10:30
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS) of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum:
In plaats van
29-07-2015 10:30
Te lezen
30-07-2015 10:30
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum:
In plaats van
29-07-2015 10:30
Te lezen
30-07-2015 10:30
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend Datum:
In plaats van
29-07-2015 10:30
Te lezen
30-07-2015 10:30
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
VI.3) NADERE INLICHTINGEN
Toe te voegen tekst
Verwijzend naar mail van e.proc@publicprocurement.be dd 29/07/2015 09:52 werd de openingszitting verplaatst naar donderdag 30/07/2015 10:30 omwille van een incident met mogelijke impact op de elektronische opening van 29/07/2015 10:30.
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!