Aankondiging van een opdracht

Selectiedossier "Aanstelling Uitvoerend Architect Wintercircus"

Diensten
Publicatie datum
12-01-2016
Deadline
24-02-2016 15:30
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Procedure met onderhandelingen
Aanbestedende overheid
Stadsontwikkeling Gent | 9000 Gent, BE | Regionale of plaatselijke instantie
Opdrachtcodes (CPV)
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
Korte inhoud
Het voorwerp omvat de studieopdracht zijnde de architectuur- en coördinatieopdracht van alle studie-disciplines, vanaf definitief ontwerp t.e.m. de definitieve oplevering van de werken voor de renovatie van het Wintercircus te Gent op basis van het concept van het ontwerpteam Atelier Kempe Thill uit Rotterdam.
Het architectenteam heeft bij voorkeur reeds ervaring opgedaan met het technisch en budgettair uitwerken van een concept van een ander ontwerper en dit met respect voor de krachtlijnen van het concept.
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
neergelegde jaarrekeningen
Minimum vereisten
zie selectiedossier

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
nota uitvoerend architect teamsamenstelling; referenties; uitvoeringsdocumenten van een referentie
Minimum vereisten
zie selectiedossier
truck tower-crane sharing