Aankondiging van een gegunde opdracht

Individuālā ekipējuma iegāde

Leveringen
Publicatie datum
27-01-2023
Waarde
46.130,00 EUR
Aanbestedende overheid
Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs | LV-1073 Rīga, LV | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen | Defensie | Jānis Stikuts
Opdrachtcodes (CPV)
35810000 - Persoonlijke uitrusting
39221140 - Veldflessen
Korte inhoud
Individuālā ekipējuma iegāde - Rezervuārs ūdens 3 litru KSIP-Mod1 un Pārvalks ūdens rezervuāra 3 litru KSIP-Mod1
Gunningen

Rezervuārs ūdens 3 litru KSIP-Mod1 un Pārvalks ūdens rezervuāra 3 litru KSIP-Mod1

Aantal inschrijvingen
4
Waarde
46.130,00 EUR
Bedrijven
SIA "MilSupply" | 1010 Rīga, LV
truck tower-crane sharing