Aankondiging van een gegunde opdracht

Meervoudige raamovereenkomsten volgens het cascadesysteem voor coaching voor managers en teams (verhoging van het plafond van raamovereenkomst EPSO/EUSA/PO/2014-069-Perceel 2)

Op 9.9.2015 sloot de Europese Bestuursschool („EUSA“) ten behoeve van 39 deelnemende Europese instellingen, organen en agentschappen (hierna „I/B/A“), raamovereenkomsten voor diensten volgens het cascadesysteem (nr EPSO/EUSA/PO/2014/069) voor de verlening van individuele -, team- of groepscoachingsdiensten. De omvang van de maximale totale looptijd werd geschat op 19 500 uren voor alle deelnemende I/B/A samen, met een maximaal begrotingsplafond van 5 560 000, op basis van de geraamde omvang, financiële voorstellen van de gekozen inschrijvers, geraamde indexatie, en een marge voor onvoorziene kosten.
Rekening houdend met onvoorziene extra behoeften in sommige deelnemende instellingen wordt geraamde omvang aanvankelijk aangekondigd in de aanbestedingsstukken en in de aankondiging van de opdracht voor de raamovereenkomst EPSO/EUSA/PO/2014/069 — Perceel 2 wordt sneller verbruikt dan gedacht.
Daarom is er een onderhandelingsprocedure uitgeschreven om een wijziging voor de huidige opdrachten te sluiten (EPSO/EUSA/PO/2014/069) — Perceel 2) in overeenstemming met artikel 134(1), onder e) van de uitvoeringsvoorschriften van het Financieel Reglement.

Publicatiedatum
04-01-2018
Opdrachtcodes (CPV)
80500000 - Opleidingsdiensten
80511000 - Stafopleidingsdiensten
80521000 - Diensten voor opleidingsprogramma
80532000 - Diensten inzake managementopleiding
79998000 - Begeleidingsdiensten
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest LU0 - LUXEMBOURG FR - FRANCE NL - NEDERLAND
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 27
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Europese Commissie, Directorate-General for Human Resources and Security, Unit R1 — „Finance, Procurement and Internal Control”
Postadres
Office SC 11 6/28, 1049 Brussels, BE
Contactpunt(en)
Unit HR.DDG.R1 “Finance, Procurement and Internal Control”

Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

2 435 000,00 EUR

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
Julhiet Sterwen Group (leader) with Kienbaum Consultants International GmbH
Postadres
4 allée Ferrand/104 av. Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine
Titel
Coaching van kaderleden en teams
Waarde
2 435 000,00 EUR
Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
Performance Consultants (international) Limited
Postadres
93 D Ifield Road, SW10 9 AS London
Titel
Coaching van kaderleden en teams
Waarde
2 435 000,00 EUR
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1252 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!