Euroopa Regioonide Komitee (RK)
Aankondiging van een opdracht

Elektri, energia ja mahu mõõtmise süsteemide paigaldamine

I osa: Hankija

I.1) Nimi ja aadressid

Ametlik nimetus
Euroopa Regioonide Komitee (RK)
Riiklik registreerimisnumber
-
Postiaadress
rue Belliard 101
Linn
Bruxelles
Sihtnumber
1040
NUTS kood
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Riik
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktisik
direction "Logistique", unité "Programmation, gestion financière et contractuelle"
Telefon
-
E-post
[email protected]
Faks
-

Internetiaadress(id)

Üldaadress:   http://www.cor.europa.eu

Hankijaprofiili aadress:   http://www.cor.europa.eu

I.2) Ühishange

Leping hõlmab ühishanget:   jah

Eri riikide ühishanke korral hangete suhtes kohaldatavad siseriiklikud õigusaktid:   -

Lepingu sõlmib keskne hankija:   ei

I.3) Teabevahetus

Lisateavet saab

eespool nimetatud aadressil

Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil:   http://cor.europa.eu/fr/about/tenders/Pages/calls-for-tender.aspx

Pakkumused või osalemistaotlused saata

eespool nimetatud aadressil

elektrooniliselt aadressil:   -

Elektrooniliseks teabevahetuseks on vajalikud vahendid, seadmed või failivormingud, mis ei ole üldkättesaadavad. Informatsioon nende kohta on saadaval (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: -

I.4) Hankija liik

Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon

I.5) Põhitegevus

Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1) Hanke kogus või ulatus

II.1.1) Nimetus

Elektri, energia ja mahu mõõtmise süsteemide paigaldamine

Viitenumber:   CdR/DL/26/2017.

II.1.2) CPV põhikood

CPV põhikood:   38550000 - Mõõturid

CPV täiendkood:   -

II.1.3) Lepingu liik

Asjad

II.1.4) Lühikirjeldus

Euroopa Regioonide Komitee kavatseb sõlmida raamlepingu kõikides Euroopa Regioonide Komitee ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kasutuses olevates hoonetes Brüsselis soojuse tootmise ja külmutusseadmete jaoks elektri, energia ja vooluhulga mõõtmise süsteemide ning elektri-, gaasi- ja veevarustusseadmete tarneks, paigaldamiseks ja töökorda seadmiseks.

II.1.5) Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk

Maksumus käibemaksuta:   740.000,00

Vääring:   EUR

II.1.6) Teave osade kohta

Hankeleping on jaotatud osadeks:   ei

II.2) Kirjeldus

II.2.1) Nimetus

-

Osa nr:   -

II.2.2) CPV lisakood(id)

CPV põhikood:   38421100 - Veemõõtjad

CPV täiendkood:   -

II.2.3) Täitmise koht

NUTS kood:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Põhiline teostamise koht:   Brüssel, Belgia.

II.2.4) Hanke kirjeldus

Ainult teabeks – leping hõlmab järgmist:

— elektriarvestite paigaldamine: ligikaudu 137 tk;

— vooluhulga arvestite paigaldamine: ligikaudu 15 tk;

— kalorimeetriaseadmete paigaldamine: ligikaudu 8 tk;

— gaasiarvestite paigaldamine: ligikaudu 0 tk

(paigaldatavate arvestite koguarv: 160 tk);

— kavandatav programmeerimine ja infosiire (sh uute arvestite paigaldamine): ligikaudu 192 tk;

— kavandatav programmeerimine ja infosiire (sh uute arvestite paigaldamine): ligikaudu 21 tk;

— kavandatav programmeerimine ja infosiire (sh uute arvestite paigaldamine): ligikaudu 22 tk;

— kavandatav programmeerimine ja infosiire (sh uute arvestite paigaldamine): ligikaudu 5 tk

(kavandatava programmeerimise ja infosiirde koguarv (sh paigaldatavad uued arvestid): 240).

Kõnealuse lepingu täitmine hõlmaks osaliselt järgmisi teenuseid (nimekiri ei ole ammendav):

— objekti ülevaade;

— tööd, mis hõlmavad isolatsiooni ja torustiku muutmist;

— elektriarvestite paigaldamine;

— kalorimeetriaseadmete paigaldamine;

— vooluhulga arvestite paigaldamine;

— gaasiarvestite paigaldamine;

— olemasolevate hüdrosüsteemide taastamistööd;

— elektritööd;

— programmeerimistööd;

— katsetamise ja töökorda seadmise tegevused;

— lõplik puhastamine.

II.2.5) Hindamiskriteeriumid

Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid

II.2.6) Eeldatav maksumus või suurusjärk

Maksumus käibemaksuta:   740.000,00

Vääring:   EUR

II.2.7) Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus

Kestus kuudes:   48

Seda lepingut võidakse uuendada:   jah

Uuenduste kirjeldus:   vt punktis I.3 nimetatud veebisaiti.

II.2.9) Teave osalema kutsutavate kandidaatide piirarvu kohta

Kandidaatide eeldatav arv:   10

Taotlejate arvule piirangu kehtestamise objektiivsed kriteeriumid:   kandidaatide arv ei ole piiratud.

II.2.10) Teave alternatiivsete pakkumuste kohta

Alternatiivsete pakkumuste lubatavus:   ei

II.2.11) Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused:   ei

Variantide kirjeldus:   -

II.2.12) Teave elektrooniliste kataloogide kohta

Pakkumused tuleb esitada elektrooniliste kataloogide kujul või pakkumused peavad sisaldama elektroonilist kataloogi:   ei

II.2.13) Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga:   ei

II.2.14) Lisateave

-

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1) Osalemistingimused

III.1.1) Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded

Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

vt punktis I.3 nimetatud veebisaiti.

III.1.2) Majanduslik ja finantsseisund

Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused:   jah

Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

-

Võimalikud miinimumnõuded:

-

III.1.3) Tehniline ja kutsealane suutlikkus

Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused:   jah

Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

-

Võimalikud miinimumnõuded:

-

III.1.5 Teave reserveeritud hankelepingute kohta

Leping on reserveeritud kaitstud töö keskustele ja ettevõtjatele, kelle eesmärk on puudega või ebasoodsas olukorras olevate isikute sotsiaalne ja kutsealane integreerimine:   ei

Hankelepingut täidetakse ainult kaitstud tööhõive programmide raames:   ei

III.2) Lepingu tingimused

III.2.1) Teave teatava kutseala kohta

Teenust võivad osutada ainult teatava kutseala esindajad:   -

Viidata asjakohasele õigus- või haldusnormile:   -

III.2.2) Lepingu täitmise tingimused

Vt punktis I.3 nimetatud veebisaiti.

III.2.2) Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta

Kohustus märkida lepingut täitma määratud töötajate nimed ja kutsekvalifikatsioonid:   jah

IV osa: Hankemenetlus

IV.1) Kirjeldus

IV.1.1) Hankemenetluse liik

Piiratud menetlus

IV.1.3) Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta

Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine:   jah

Raamleping ühe pakkujaga:   jah

Raamlepingute korral – põhjendus, kui nende kestus on rohkem kui neli aastat:   -

Hange hõlmab dünaamilise hankesüsteemi loomist:   ei

Dünaamilist hankesüsteemi võivad kasutada teised hankijad:   ei

IV.1.4) Teave läbirääkimiste või võistleva dialoogi ajal lahenduste või pakkujate arvu piiramise kohta

Kasutatakse mitmeetapilist hankemenetlust, et järk-järgult vähendada konkureerivate lahenduste või läbirääkimistel käsitletavate pakkumuste arvu:   ei

IV.1.5) Teave läbirääkimiste kohta

Hankija jätab endale õiguse sõlmida leping läbirääkimisteta esialgsete pakkumuste alusel:   ei

IV.1.6) Teave elektroonilise oksjoni kohta

Kasutatakse elektroonilist oksjonit:   ei

Lisateave elektroonilise oksjoni kohta:   -

IV.1.8) Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta

Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga:   ei

IV.2) Haldusalane teave

IV.2.1) Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade

Teate number ELTs:   -

IV.2.2) Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg

Kuupäev:   07-09-2017

Kohalik aeg:   -

IV.2.3) Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud

-

IV.2.4) Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma

Kestus kuudes:   6

IV.2.7) Pakkumuste avamise tingimused

Kuupäev:  

Kohalik aeg:   -

Pakkumuste avamise koht:   -

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:   -

VI osa: Lisateave

VI.1) Teave hanke kordumise kohta

See on korduv hange:   ei

Järgmiste hanketeadete avaldamise eeldatav aeg:   -

VI.2) Teave elektrooniliste töövoogude kohta

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi:   ei

Lubatakse elektrooniliste arvete esitamist:   ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid:   ei

VI.3) Lisateave

Vt punktis I.3 nimetatud veebisaiti.

VI.4) Läbivaatamise kord

VI.4.1) Läbivaatamise eest vastutav organ

Ametlik nimetus
Üldkohus
Postiaadress
rue du Fort Niedergrünewald
Linn
Luxembourg
Sihtnumber
2925
Riik
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-post
[email protected]
Faks
+352 43032100
Internetiaadress
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Vahendusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus
-
Postiaadress
-
Linn
-
Sihtnumber
-
Riik
-
Telefon
-
E-post
-
Faks
-
Internetiaadress
-

VI.4.3) Läbivaatamise kord

Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:   vt punktis I.3 nimetatud veebisaiti.

VI.4.4) Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus

Ametlik nimetus
-
Postiaadress
-
Linn
-
Sihtnumber
-
Riik
-
Telefon
-
E-post
-
Faks
-
Internetiaadress
-

VI.4.5) Käesoleva teate lähetamise kuupäev

31-07-2017