Aankondiging van een gegunde opdracht

Netwerk.

Het doel van de aanbestedende dienst is om één raamovereenkomst aan te gaan voor een periode van 5 jaar met de optie om dit 2x1 jaar te verlengen voor:

— Alle netwerkwerkzaamheden tot en met het aansluitpunt van apparatuur. Binnen de overeenkomst valt dus bekabeling, switches enz,

— Het vervangen van verouderde netwerk apparatuur,

— Het 24*7 monitoren van het netwerk,

— Het opstellen van een Meer Jaren Onderhouds Optimalisatie Netwerkplan (MJOON).

In de komende jaren kan de scope vanuit deze aanbesteding uitgebreid worden met:

— de firewall, servers, spamfilter enz,

— de industriële netwerken die nu reeds aanwezig zijn,

— het installeren van de beveiligings- en industriële camera's,

— alle gebouw gebonden en beveiligings zaken zoals ontgrendeling van deuren, intercoms enz.

De aanbesteding betreft een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure.

De startdatum van de opdracht is voorzien voor 1 januari 2018.

Datum van verzending van deze aankondiging
01-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
NL - NEDERLAND
Opdrachtcodes (CPV)
32420000 - Netwerkuitrusting
48210000 - Netwerksoftware
50312300 - Onderhoud en reparatie van datanetwerkuitrusting
72315000 - Beheer van datanetwerken en ondersteunende diensten
Contracttype
-
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Twence BV
Postadres
Boldershoekweg 51
Plaats
Hengelo OV
Postcode
7554 RT
Land
NEDERLAND
Contactpersoon
Erik Meutstege
E-mail
E.Meutstege@twence.nl

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
Totale waarde van de opdracht/het perceel
30000 EUR
Laagste offerte
Hoogste offerte
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Betagraphics hodn Deltics
Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1268 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer