Proces-verbaal van opening van de offertes

Opmaak van de inrichtingsstudie voor de herontwikkeling van het bedrijventerrein Ford Genk

Publicatiedatum
20-02-2018
Regiocodes (NUTS)
BE22 - Prov. Limburg (BE)
Opdrachtcodes (CPV)
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning

1. Overzicht

Referentienummer

NV De Scheepvaart-AAO-D-WOB-17-41-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
3
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

ARCADIS Belgium NV

Sweco Belgium nv

TRACTEBEL ENGINEERING

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
De Vlaamse Waterweg nv
Postadres
Havenstraat 44
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 11298523
Fax
+32 11221277
E-mail
bart.clerix@vlaamsewaterweg.be
Hoofdadres
http://www.vlaamsewaterweg.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=294953
Datum van aanmaak
27/12/2017 10:34:00
Verantwoordelijke
Katty Alma Devos, Ludo Marie Vanmeer, Cindy Serneels, Els De Backer, Nathalie Greta Marianne Croux, Michel Abel De Smet, Tom Sven Ory, Bart Eric Clerix, Bart Miel Stevaert, Heidi Julia Mens, Liesbet Annet Lesuisse, Bartholomeus Schils, Greet Maria Bynens
Bijzitter
Marc Frans Thielens

Algemene opmerkingen

Voorzitter: Bart ClerixBijzitter: Bart Stevaert

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
ARCADIS Belgium NV
KBO-nummer
0426.682.709
Postadres
Koningsstraat 80
Postcode
1000
Plaats
Brussel
Land
BE
Telefoon
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Perceel nr.
0
Prijs
-
Ondertekenaar
Carl Verelst (Signature)
Aantal documenten
4
Documenten
454716_20171222 17 AAO-D-WOB-17-41 Opmeting.pdf, 454716_20171222 17 AAO-D-WOB-17-41 Opmeting.xlsx, 10113282_Inventaris.pdf, 10113282_Offerte_FINAL.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 2

Naam van de onderneming
Sweco Belgium nv
KBO-nummer
0405.647.664
Postadres
Arenbergstraat 13 bus 1
Postcode
1000
Plaats
Brussel
Land
BE
Telefoon
+32 23830640
Fax
+32 25134452
Hoofdadres
-
Perceel nr.
0
Prijs
-
Ondertekenaar
Marc Van Put (Signature)
Aantal documenten
3
Documenten
Inventaris_AAO-D-WOB-17-41 Opmeting_Sweco.xlsx, Offerte_AAO-D_WOB_17_41_Bedrijventerrein Ford Genk_Sweco.pdf, Inventaris_AAO-D-WOB-17-41 Opmeting_Sweco.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 3

Naam van de onderneming
TRACTEBEL ENGINEERING
KBO-nummer
0412.639.681
Postadres
Simon Bolivarlaan 34-36
Postcode
1000
Plaats
Brussel
Land
BE
Telefoon
+32 92400911
Fax
-
Hoofdadres
-
Perceel nr.
0
Prijs
-
Ondertekenaar
Wim Marquenie (Signature)
Aantal documenten
7
Ondertekenaar
Jan Higuet (Signature)
Aantal documenten
7
Documenten
OF001SWS 20022018.pdf, Bijlage 8.A. - CVs projectteam.pdf, Bijlage 8.B. - Projectfiches.pdf, Bijlage 8.C. - Handtekenbevoegdheid.pdf, Bijlage 8.D. - Detail uitvoeringstermijn Fase 1.pdf, Bijlage 8.E. - Lijst referenties MER.pdf, 454716_20171222 17 AAO-D-WOB-17-41 Opmeting.xlsx
Algemene opmerkingen
-
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!