Aankondiging van een gegunde opdracht

Europese aanbesteding brandverzekering NWO-I

Het doel van de aanbestedingsprocedure is het sluiten van een overeenkomst met één opdrachtnemer voor een brandverzekering (dat wil zeggen: Uitgebreide Gevarenverzekering op basis van NBUG 2006 (zie: https://www.vnab.nl/nl-NL/Kennis-1/Modelvoorwaarden-en-clausules) en aanvullende dekkingen, zoals: verlies aan inkomsten en extra kosten) ten behoeve van de eigendommen van NWO-I.

Datum van verzending van deze aankondiging
09-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
NL - NEDERLAND
Opdrachtcodes (CPV)
66515000 - Verzekeringen tegen schade of verlies
66515100 - Brandverzekeringen
Contracttype
Diensten
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Postadres
Van Vollenhovenlaan 659
Plaats
Utrecht
Postcode
3527JP
Land
NEDERLAND
Contactpersoon
Lucien van der Geld
E-mail
its@its-projects.nl

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
1.00 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
ja
Naam en adres van de contractant
Zurich Insurance plc, Nederlands Bijkantoor , Muzenstraat 31, 2511VW 'S-Gravenhage, NEDERLAND
Naam en adres van de contractant
Achmea Schadeverzekeringen N.V. , Laan van Malkenschoten 20, 7333 NP Apeldoorn, NEDERLAND

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!