Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

aankoop elektriciteit voor verschillende stadsgebouwen

aankoop elektriciteit voor diverse stadsgebouwen en installaties.

Deze opdracht wordt uitgeschreven door de stad Leuven voor, de stad Leuven, het zorgbedrijf (OCMW), het AGSL, het AGM. De opdracht is ook van toepassing voor diverse instellingen die gelinkt zijn aan de stad Leuven, zoals kerkfabriek, jeugdbewegingen, scholen, ...

Publicatiedatum
14-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
65310000 - Elektriciteitsdistributie
09310000 - Elektriciteit
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Leuven
Postadres
Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven, BE
Ter attentie van
Vermaelen Yves

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
bestek
Toe te voegen tekst
Bijkomende vragen en antwoorden - 14/10/2015:

3.4 Diensten vervat in de prijs

- …

- De kost om in geval van spanningsuitval een specifiek nummer te kunnen bellen om daar de nodige info te krijgen omtrent: de oorzaak van de uitval alsook de geschatte onderbrekingstijd. Er is waarschijnlijk een misverstand over de verdeling van de bevoegdheden in de energiemarkt, wanneer we verwijzen naar de hierboven en onder vermelde artikelen uit uw bestek. Bepaalde taken worden duidelijk toegewezen aan de netbeheerder met wie u een contractuele overeenkomst heeft en waarvoor u maandelijkse kosten betaald. De informatie die overgemaakt wordt aan de leverancier is enkel een moment opname waarop de werken zullen plaatvinden en enkel in de format van een zone en niet welke EAN’s betrokken zijn. Leveranciers kunnen namelijk ook geen afspraken vastleggen om een herstelling uit te voeren. Lampiris kan tijdens de werkuren wel de taak op zich nemen om de netwerkbeheerder te contacteren en de informatie aan u over te maken, maar dit zal enkel de informatie bevestigen die u reeds ontvangen heeft. Wij stellen dan ook voor om deze zin en de zinnen hierna te schrappen.

ANTWOORD: Uiteraard gaan we enkel bellen tijdens de kantooruren. De bedoeling is om in geval van bv een black out meer informatie te weten te komen dan bv vrijgegeven door de media. Wij gaan ervan uit de energieleverancier beter op de hoogt is van wat er op de energiemarkt gebeurd. Deze informatie moet ons in staat stellen om bepaalde beslissingen te nemen omtrent hetgeen we dienen te doen in geval de stroomonderbreking reëel is.

__________

- De mogelijkheid om tegen kostprijs de cabines die eigendom zijn van de aanbestedende overheid terug te kunnen inschakelen. ..

ANTWOORD: Deze tekst wordt geschrapt

__________

- De mogelijkheid om in geval van lange (meer dan 4 uur) spanningsonderbreking tegen kostprijs een noodgroep ter plaatse te krijgen. Gezien zonder kennis van het aantal interventies, deze eis een zware meerkost kan betekenen voor uw organisatie, stellen wij voor om dit te beperken tot doorverwijzing naar een derde partner die een offerte zal maken op basis van de gewenste installatie, de kost wordt dan in jullie budget opgenomen. In deze situatie weten wij niet hoeveel spanning u nodig heeft op welk moment, u moet dus begrip tonen dat dit niet te quoteren valt.

ANTWOORD: Dit blijft onveranderd staan in het lastenboek.

________

De kostprijs ten gevolge van de groene stroom verplichtingen van artikel 3.2.1., van de «Bevordering van de milieuvriendelijke elektriciteitsopwekking» (cfr de van toepassing zijnde wetgeving), van de «Bevordering van warmtekrachtkoppeling» (WKK), van de emissiehandel en van de openbare dienstverplichtingen zijn in de geboden prijs opgenomen. Eventuele administratieve boetes die de leverancier oploopt door het niet voldoen aan de geciteerde verplichtingen kunnen niet apart doorgerekend worden en dienen dus in de prijs te worden voorzien.

Zoals eerder vermeld werd, adviseren wij deze kost niet op te nemen in de energiecomponent. Dergelijke kosten zijn sterk afhankelijk van Federale beslissingen. De kosten worden jaarlijks aangepast op basis van de wijziging van de Btot, leveranciers kunnen jaarlijks een lagere kost aan certificaten genereren, die zij moeten doorrekenen, vermits geen winst mag gemaakt worden en er is geen uitweg of artikel beschikbaar dat toelaat om de prijs aan te passen wanneer de overheid de subsidiering van hernieuwbare energie volledig zou herzien. Ons voorstel is om de concurrentie ook op deze bijdrage te laten werken, actueel stellen wij een marktverschil van 1 tot 1,5 Euro/MWh in de totale kost van de bijdrage vast, dit lijkt mij een prima argument om beide gescheiden te houden, ook op factuur.

ANTWOORD: Deze tekst moet als volgt worden geïnterpreteerd: Bij de opgaven van de prijs (zie Excel in bijlage bij mail 12/13-10-2015) dient de inschrijver een prijsopgave te doen voor de component energie en voor de component ‘bijdrage hernieuwbare energie’ en’ bijdrage warmtekoppeling’.

Bij die laatste twee factoren zal er gerekend worden met de parameters zoals voorgesteld door de VREG die jaarlijks herzienbaar is.

________________________________

De inschrijvers dienen bij de opmaak van hun offerte rekening te houden met deze vragen en antwoorden.

Deze vragen en antwoorden werden gestuurd naar alle aanvragers van het lastenboek.

Overige nadere inlichtingen

@Ref:00671600/2015018348

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1252 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!