Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Oproep tot kandidaatstelling - Leveren en plaatsen van 6 MW warmwaterketel

Leveren en plaatsen van 6 MW warmwaterketel o.b.v. stookolie met bijhorende piping en warmtewisselaars.

Publicatiedatum
23-06-2015
Deadline
09-07-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
09320000 - Stoom, warm water en aanverwante producten
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
INDUSS NV
Postadres
Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
De heer Peter Daneels

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1858 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!