Aankondiging van een gegunde opdracht

Aankoop brandstoffen voor voertuigen Gemeente en politiezone Zaventem

Naar aanleiding van de integratie van brandweer Zaventem in de Hulpverleningszone West kan de Gemeente Zaventem en de Politiezone Zaventem niet meer tanken voor eigen rekening in de kazerne Brandweer Zaventem.
Daarom worden de aankoopprijzen brandstof voertuigen in de markt gezet. Afname enkel bij tankstations Zaventem op minimale afstand voor de grootste afnemers : Technische Dienst en Politiezone Zaventem.
Dit bestek werd goedgekeurd door de Interne Dienst Preventie en Bescherming (IDPBW) betreffende de wetgeving op de arbeidsveiligheid, de bescherming van de gezondheid, ergonomie en arbeidshygiëne op het werk.
Frans Paesen
Preventieadviseur IDPBW
De afstand tussen tankstation te Zaventem (Leuvensesteenweg - meest centrale ligging voor de 4 gemeenten van Zaventem) en kerk Zaventem mag maximaal 1.100 meter bedragen.

Publicatiedatum
14-07-2015
Opdrachtcodes (CPV)
09100000 - Brandstoffen
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Zaventem
Postadres
Diegemstraat 37, 1930 Zaventem, BE
Contactpunt(en)
De heer Herwig Sterckx

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
DATS 24 NV
Postadres
Edingensesteenweg 196, 1500 Halle
Titel
Aankoop brandstoffen voor voertuigen Gemeente en politiezone Zaventem
Waarde
371900.82 EUR
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2034 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!