Aankondiging van een opdracht

Muziekcentrum: uitbreiding met gelijkvloerse ontmoetingsruimte en reorganisatie verdiepingen: elektriciteit

Kortrijk is een stad met veel goesting en ambiance. Gebruik makend van het huidige succes van verschillende Kortrijkse muziekgroepen en artiesten, wil de stad zich nog meer profileren als muziekstad.
Het bundelen van verschillende muzikale en creatieve krachten, moet zorgen voor een kruisbestuiving die ook de bedrijven in de muziek -en entertainmentindustrie ten goede komt.
Een goede werking heeft nood aan een goed omkadering binnen een geschikte infrastructuur. Het huidige muziekcentrum heeft de potenties om uit te groeien tot dé centrale plaats die op termijn een significante economische en culturele meerwaarde kan bieden.
Doelstelling van dit project is het gebouw weer up-date te maken en tegelijkertijd de grenzen te vervagen tussen de drie entiteiten om tot een grote samengang te komen, waarbij alle gebruikers en bezoekers over het volledige scala van mogelijkheden kunnen beschikken.
Einddoel moet een hedendaags geïntegreerd centrum van muziekonderwijs, muziekondersteuning en muziekbeleving worden.
Deze opdracht omvat het installeren van een nieuwe hoogspanningscabine, verdeelborden, voedingskabels en verdeelleidingen, bedieningsapparatuur, kabelgangen, KNX bebouwbeheerssysteem, datanetwerkvoorzieningen, brandbeveiliging, veiligheidsverlichting en andere verlilchtingstoestellen.

Publicatiedatum
15-12-2015
Deadline
26-01-2016 om 09:45
Opdrachtcodes (CPV)
09310000 - Elektriciteit
45310000 - Aanleg van elektriciteit
51112000 - Installatie van elektriciteitsdistributie- en -regeluitrusting
51112200 - Installatie van elektriciteitsregeluitrusting
Regiocodes (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
stad Kortrijk
Postadres
Grote Markt 54, 8500 Kortrijk, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Saskia Bonte

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: P1 (Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarm-toestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde t), Klasse 3

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!