Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Motoroliën voor bussen voor openbaar vervoer

OPROEP TOT HET INDIENEN VAN KANDIDATUREN:
Raamovereenkomst voor het leveren van motoroliën, geschikt voor gebruik in autobussen voor openbaar vervoer, voor een periode van 3 jaar, eventueel 1 maal te verlengen met een periode van 1 jaar

Publicatiedatum
20-08-2015
Deadline
29-09-2015 om 12:00
Opdrachtcodes (CPV)
09211100 - Motorolie
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn
Postadres
Motstraat 20, 2800 Mechelen, BE
Contactpunt(en)
Dienst Inkoop
Ter attentie van
Lindsay Van Cauwenberg

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

1) Uittreksel uit het strafregister voor bedrijven;
2) Recent bewijs dat de kandidaat voldoet aan zijn verplichtingen betreffende het betalen van bijdragen aan de sociale zekerheid;
3) Recent bewijs dat de kandidaat voldoet aan zijn verplichtingen betreffende het betalen van BTW en belastingen.

Economische en financiële draagkracht

Verklaring betreffende:
1) de totale omzet en;
2) de omzet aangaande motoroliën;
van de kandidaat over de laatste 3 boekjaren.
De totale omzet van de kandidaat moet minimum € 10 000 000 voor het afgelopen boekjaar bedragen om in aanmerking te komen.

Vakbekwaamheid

1) Bewijs dat de kandidaat vertrouwd is met het leveren van motorolie aan organisaties met een afname op jaarbasis, vergelijkbaar met deze van VVM De Lijn (+/- 180 000 L): de kandidaat dient minimum 3 recente referenties van deze grootteorde op te geven. Een referentie omvat: Naam, telefoonnummer & e-mailadres
van de contactpersoon; Volume, duur en aanvangsdatum van de opdracht; Geleverd(e) type(s) motorolie(n) + technische fiche. Enkel opdrachten die eerder dan 6 maanden geleden werden aangegaan en nog steeds in uitvoering zijn of recent (maximum 6 maanden geleden) werden beëindigd, worden in rekening gebracht. Eenmalige bestellingen van grote volumes zijn geen geldige referentie; de minimumduur van de opdracht moet 1 jaar zijn. De Lijn is geen geldige referentie.
2) Verklaring op eer dat de kandidaat uitgerust is voor de bevoorrading van een organisatie met een geografische spreiding zoals VVM De Lijn: ca. 30 locaties, verspreid over Vlaanderen en dit zowel voor leveringen in bulk (ca. 24 locaties – ca. 180.000 L/jr) als voor leveringen in vaten (ca. 6 locaties – ca. 19.000 L/jr). In de verklaring neemt de kandidaat oa. op over hoeveel tankwagens hij beschikt, welk volume deze hebben en hoe hij de uitvoering van de leveringen denkt te organiseren.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!