Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Selectienota 20170020: oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van elektrisch installatiemateriaal en gereedschap

Selectienota 20170020: oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van elektrisch installatiemateriaal en gereedschap"

Datum van verzending van deze aankondiging
20-05-2019
Publicatiedatum
21-05-2019
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
31000000 - Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
Contracttype
Leveringen
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep)
Postadres
Vooruitgangstraat 189
Plaats
Brussel
Postcode
1030
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
selina.wijckmans@dewatergroep.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
200000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel
200000.00 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Cebeo
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1781 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!