Il-Parlament Ewropew, Directorate-General for Communication, Directorate for Visitors, House of European History
Aankondiging van een gegunde opdracht

Il-provvista ta' servizzi speċjalizzati ta' trasport għal oġġetti tal-mużew

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1) Isem u indirizzi

Isem uffiċjali
Il-Parlament Ewropew, Directorate-General for Communication, Directorate for Visitors, House of European History
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali
-
Indirizz postali
Rue Wiertz 60
Belt
Brussels
Kodiċi postali
1047
Kodiċi NUTS
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Pajjiż
BELGIQUE-BELGIË
Persuna ta’ kuntatt
-
Telefown
-
Posta elettronika
[email protected]
Faks
-

Indirizz(i) tal-Internet

Indirizz ewlieni:   http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

Indirizz tal-profil tax-xerrej:   -

I.2) Akkwist konġunt

Il-kuntratt jinvolvi akkwist konġunt:   le

Fil-każ ta' akkwist konġunt li jinvolvi pajjiżi differenti – il-liġi nazzjonali applikabbli dwar l-akkwist:   -

Il-kuntratt qed jingħata minn korp ċentrali għall-akkwisti:   le

I.4) Tip ta’ awtorità kontraenti

Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali

I.5) Attività ewlenija

Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1) L-għan tal-ksib

II.1.1) Titlu

Il-provvista ta' servizzi speċjalizzati ta' trasport għal oġġetti tal-mużew

Numru ta' referenza:   -

II.1.2) Kodiċi ewlieni CPV

Kodiċi ewlieni CPV:   60100000 - Servizzi ta' trasport bit-triq

Kodiċi supplimentari CPV:   -

II.1.3) It-tip ta’ kuntratt

Servizzi

II.1.4) Deskrizzjoni qasira

Is-servizzi li d-Dar tal-Istorja Ewropea (House of European History) fi Brussell, il-Belġju qed titlob jikkonċernaw is-servizzi kollha jew parti mis-servizzi ta' hawn isfel:
1) L-ippjanar tat-trasport lejn u mill-HEH,
2) L-ippakkjar tal-oġġetti,
3) Servizzi ta' trasport speċjalizzati,
4) Servizzi ta' Mmaniġġjar tal-Kurriera,
5) Servizzi relatati (ir-rilaxx mid-dwana, ...).

II.1.6) Informazzjoni dwar il-lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet:   iva

II.1.7) Valur totali tal-ksib (mingħajr VAT)

Valur:   1.500.000,00

Munita:   EUR


II.2) Deskrizzjoni Nru tal-lott: 1

II.2.1) Titlu

Proġetti fuq skala żgħira / It-trasport fl-Ewropa Kontinentali

Nru tal-lott:   1

II.2.2) Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

Kodiċi ewlieni CPV:   60100000 - Servizzi ta' trasport bit-triq
60420000 - Servizzi mhux-skedati tat-trasport bl-ajru
63120000 - Servizzi tal-ħażna u tal-magażinaġġ
63712000 - Servizzi bħala appoġġ tat-trasport bit-triq
63524000 - Servizzi tat-tħejjija tad-dokumentazzjoni tat-trasport
79223000 - Servizzi personalizzati ta' sensarija
63521000 - Servizzi ta’ l-aġenzija tat-trasport tal-merkanzija

Kodiċi supplimentari CPV:   -

II.2.3) Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:   Il-pajjiżi Ewropej kollha

II.2.4) Deskrizzjoni tal-akkwist

• L-arranġamenti tat-trasport li jinvolvu proġetti fuq skala żgħira, u/jew
• It-Trasport fl-Ewropa kontinentali.
Dawn huma:
— it-trasport sempliċi minn punt għal punt,
— it-trasport bejn siti differenti tal-HEH,
— wirja żgħira.
It-trasport se jinkludi xi ppjanar, kunsiderazzjonijiet dwar l-iskedar u l-koordinazzjoni f'xi okkażjonijiet ta' akkumpanjament ta' kurriera mingħand min ikun qed isellef.

II.2.5) Kriterji tal-għoti

il-kriterji msemmija hawn taħt

Prezz - Peżar:   20

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem:   Ara l-ispeċifikazzjonijiet  / Peżar:   80

II.2.11) Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet:   le

Deskrizzjoni ta’ għażliet:   -

II.2.13) Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea:   le

II.2.14) Informazzjoni addizzjonali

-


II.2) Deskrizzjoni Nru tal-lott: 2

II.2.1) Titlu

Proġetti fuq skala ikbar / It-Trasport fl-Ewropa Kontinentali u madwar id-dinja

Nru tal-lott:   2

II.2.2) Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

Kodiċi ewlieni CPV:   60100000 - Servizzi ta' trasport bit-triq
60420000 - Servizzi mhux-skedati tat-trasport bl-ajru
63120000 - Servizzi tal-ħażna u tal-magażinaġġ
63524000 - Servizzi tat-tħejjija tad-dokumentazzjoni tat-trasport
63712000 - Servizzi bħala appoġġ tat-trasport bit-triq
79223000 - Servizzi personalizzati ta' sensarija
63521000 - Servizzi ta’ l-aġenzija tat-trasport tal-merkanzija

Kodiċi supplimentari CPV:   -

II.2.3) Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:   Mad-dinja kollha minn u għal Brussell

II.2.4) Deskrizzjoni tal-akkwist

• l-arranġamenti tat-trasport jinvolvu l-ġarr ta' merkanzija fit-toroq, bil-baħar u bl-ajru għal trasport ta' darba fuq skala ikbar, jew
• proġetti ta' wirjiet bħal self internazzjonali, li jinvolvu numru kbir ta' kurriera, xhur ta' ppjanar iddettaljat minn qabel, miżuri ta' sigurtà u kunsiderazzjonijiet dwar l-iskedar.

II.2.5) Kriterji tal-għoti

il-kriterji msemmija hawn taħt

Prezz - Peżar:   20

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem:   Ara l-ispeċifikazzjonijiet  / Peżar:   80

II.2.11) Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet:   le

Deskrizzjoni ta’ għażliet:   -

II.2.13) Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea:   le

II.2.14) Informazzjoni addizzjonali

-


Taqsima IV: Proċedura

IV.1) Deskrizzjoni

IV.1.1) Tip ta’ proċedura

IV.1.3) Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri

Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim:   iva

Twaqqfet sistema dinamika tax-xiri:   le

IV.1.6) Informazzjoni dwar irkant elettroniku

Intuża rkant elettroniku:   le

IV.1.8) Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)

L-akkwist huwa kopert mill-GPA:   le

IV.2) Informazzjoni amministrattiva

IV.2.1) Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura

Numru tal-avviż fil-ĠU S:   2019/S 147-360912

IV.2.8) Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sistema dinamika tax-xiri

L-avviż jinvolvi t-tmiem tas-sistema dinamika ta' xiri ppubblikat permezz tal-avviż ta' kuntratt li jidher hawn fuq:   le

IV.2.9) Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sejħa għall-kompetizzjoni fl-għamla ta' avviż ta' informazzjoni minn qabel

L-awtorità kontraenti mhux se tagħti aktar kuntratti bbażati fuq l-avviż t'hawn fuq b'informazzjoni minn qabel:   le


Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt:   -

Nru tal-lott:   1

Titlu:   Proġetti fuq skala żgħira / It-trasport fl-Ewropa Kontinentali

Kuntratt/lott jingħata:   iva

V.2) Għoti tal-kuntratt Nru tal-lott: 1

V.2.1) Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt

05-03-2020

V.2.2) Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti

In-numru ta' offerti li waslu:   2

In-numru ta' offerti li waslu mingħand SMEs:   0

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati Membri oħra tal-UE:   0

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati li mhux Membri tal-UE:   0

In-numru ta’ offerti li waslu permezz ta' mezzi elettroniċi:   0

Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi:   le

V.2.3) Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali
Art On The Move, a division of Arexmo
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali
-
Indirizz postali
-
Belt
Brussels
Kodiċi NUTS
BE100
Kodiċi postali
-
Pajjiż
BELGIQUE-BELGIË
Telefown
-
Posta elettronika
-
Faks
-
Indirizz tal-Internet
-
Il-kuntrattur huwa SME
le

V.2.4) Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott

Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott:   500.000,00 EUR

Valur totali tal-kuntratt/lott:   500.000,00 EUR

L-aktar offerta baxxa:   -

L-ogħla offerta:   -

V.2.5) Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

Il-kuntratt x’aktarx li jiġi sottokuntrattat:   le

Proporzjon:   -

Deskrizzjoni qasira tal-parti tal-kuntratt li se tingħata b'sottokuntratt:   -


Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt:   -

Nru tal-lott:   1

Titlu:   Proġetti fuq skala żgħira / It-trasport fl-Ewropa Kontinentali

Kuntratt/lott jingħata:   iva

V.2) Għoti tal-kuntratt Nru tal-lott: 1

V.2.1) Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt

05-03-2020

V.2.2) Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti

In-numru ta' offerti li waslu:   2

In-numru ta' offerti li waslu mingħand SMEs:   0

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati Membri oħra tal-UE:   0

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati li mhux Membri tal-UE:   0

In-numru ta’ offerti li waslu permezz ta' mezzi elettroniċi:   0

Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi:   le

V.2.3) Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali
Hizkia Van Kralingen
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali
-
Indirizz postali
-
Belt
Den Haag
Kodiċi NUTS
NL332
Kodiċi postali
-
Pajjiż
NEDERLAND
Telefown
-
Posta elettronika
-
Faks
-
Indirizz tal-Internet
-
Il-kuntrattur huwa SME
le

V.2.4) Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott

Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott:   500.000,00 EUR

Valur totali tal-kuntratt/lott:   500.000,00 EUR

L-aktar offerta baxxa:   -

L-ogħla offerta:   -

V.2.5) Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

Il-kuntratt x’aktarx li jiġi sottokuntrattat:   le

Proporzjon:   -

Deskrizzjoni qasira tal-parti tal-kuntratt li se tingħata b'sottokuntratt:   -


Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt:   -

Nru tal-lott:   2

Titlu:   Proġetti fuq skala ikbar / It-Trasport fl-Ewropa Kontinentali u madwar id-dinja

Kuntratt/lott jingħata:   iva

V.2) Għoti tal-kuntratt Nru tal-lott: 2

V.2.1) Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt

05-03-2020

V.2.2) Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti

In-numru ta' offerti li waslu:   2

In-numru ta' offerti li waslu mingħand SMEs:   0

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati Membri oħra tal-UE:   0

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati li mhux Membri tal-UE:   0

In-numru ta’ offerti li waslu permezz ta' mezzi elettroniċi:   0

Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi:   le

V.2.3) Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali
Hizkia Van Kralingen
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali
-
Indirizz postali
-
Belt
Den Haag
Kodiċi NUTS
NL332
Kodiċi postali
-
Pajjiż
NEDERLAND
Telefown
-
Posta elettronika
-
Faks
-
Indirizz tal-Internet
-
Il-kuntrattur huwa SME
le

V.2.4) Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott

Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott:   1.000.000,00 EUR

Valur totali tal-kuntratt/lott:   1.000.000,00 EUR

L-aktar offerta baxxa:   -

L-ogħla offerta:   -

V.2.5) Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

Il-kuntratt x’aktarx li jiġi sottokuntrattat:   le

Proporzjon:   -

Deskrizzjoni qasira tal-parti tal-kuntratt li se tingħata b'sottokuntratt:   -


Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.3) Informazzjoni addizzjonali

-

VI.4) Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid

VI.4.1) Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid

Isem uffiċjali
Il-Qorti Ġenerali tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali
-
Belt
Luxembourg
Kodiċi postali
L-2925
Pajjiż
LUXEMBOURG
Telefown
+352 4303-1
Posta elettronika
[email protected]
Faks
+352 4303-2600
Indirizz tal-Internet
-

VI.4.2) Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni

Isem uffiċjali
L-Ombudsman Ewropew
Indirizz postali
-
Belt
Strasbourg
Kodiċi postali
-
Pajjiż
FRANCE
Telefown
-
Posta elettronika
-
Faks
-
Indirizz tal-Internet
-

VI.4.3) Proċedura ta' analiżi mill-ġdid

Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:   -

VI.4.4) Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid

Isem uffiċjali
Il-Qorti Ġenerali tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali
-
Belt
Luxembourg
Kodiċi postali
L-2925
Pajjiż
LUXEMBOURG
Telefown
+352 4303-1
Posta elettronika
[email protected]
Faks
+352 4303-2600
Indirizz tal-Internet
-

VI.4.5) Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż

23-03-2020

Anness D1 – Akkwist ġenerali: Ġustifikazzjoni għall-għoti tal-kuntratt mingħajr pubblikazzjoni minn qabel ta' sejħa għall-kompetizzjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1. Ġustifikazzjoni għall-għażla tal-proċedura nnegozjata mingħajr pubblikazzjoni minn qabel ta' sejħa għall-kompetizzjoni skont l-Art. 32 tad-direttiva 2014/24/UE

L-ebda offerta jew l-ebda offerta/talba xierqa għall-parteċipazzjoni bi tweġiba għal:

proċedura miftuħa:   le

proċedura ristretta:   le

Il-prodotti involuti huma manifatturati purament għall-iskop ta’ riċerka, esperiment, studju jew żvilupp taħt il-kundizzjonijiet imsemmija fid-direttiva:   -

Ix-xogħlijiet, provvisti jew servizzi jistgħu jiġu pprovduti biss minn operatur ekonomiku partikolari għar-raġuni li ġejja:

nuqqas ta' kompetizzjoni għal raġunijiet tekniċi:   le

akkwist bil-għan li joħloq jew jakkwista xogħol artistiku uniku jew preżentazzjoni artistika:   le

ħarsien ta' drittijiet esklussivi, li jinkludu drittijiet tal-proprjetà intellettwali:   le

Urġenza estrema minħabba avvenimenti imprevedibbli mill-awtorità kontraenti u skont il-kundizzjonijiet stretti stabbiliti fid-direttiva:   le

Kunsinni addizzjonali mill-fornitur oriġinali ordnati taħt il-kondizzjonijiet stretti msemmija fid-direttiva:   le

Xogħlijiet/servizzi ġodda, li jikkostitwixxu ripetizzjoni ta' xogħlijiet/servizzi eżistenti u ordnati skont il-kundizzjonijiet stretti msemmija fid-direttiva:   -

Kuntratt ta' servizz li se jingħata lir-rebbieħ jew wieħed mir-rebbieħa skont ir-regoli ta' kompetizzjoni ta' disinn:   -

Akkwist ta' provvisti kkwotati u mixtrija minn suq tal-komoditajiet:   -

Xiri ta’ provvisti jew servizzi fuq termini partikolarment vantaġġużi:

minn fornitur li definittivament qed itemm l-attivitajiet tan-negozju tiegħu:   -

ħarsien ta' drittijiet esklussivi, li jinkludu drittijiet tal-proprjetà intellettwali:   -

2. Ġustifikazzjoni oħra għall-għoti tal-kuntratt mingħajr pubblikazzjoni minn qabel ta' sejħa għall-kompetizzjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist ma jaqax fl-ambitu tal-applikazzjoni tad-direttiva:   le

3. Spjegazzjoni

-