Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

BB 1950 Bis - Raamovereenkomst voor inspectie, engineering, technische en organisatorische bijstand in het kader van de Machinerichtlijn (2006/42/EG) met betrekking tot beweegbare waterbouwkundige kunstwerken

Deze diensten hebben betrekking op het uitvoeren van inspecties, engineering, technische en organisatorische bijstand in het kader van de Machinerichtlijn 2006/42/EG voor wat betreft de bewegende waterbouwkundige kunstwerken in het beheer van de aanbestedende overheid.
De opdrachten kunnen betrekking hebben op de volledige levenscyclus van de kunstwerken, zowel van nieuwe als van reeds bestaande.
Doelstelling is om op basis van inspecties, technische en organisatorische verbeteringsvoorstellen uit te werken en deze toe te passen op huidige en toekomstige installaties.
De opdrachten kunnen betrekking hebben op alle technologieën en technieken die worden gebruikt bij beweegbare waterbouwkundige kunstwerken zoals o.a. de volgende vakgebieden (niet limitatief)
• Elektriciteit
• Hydraulica
• Mechanica
• Elektromechanica
• Automatisatie
maar niet op de burgerlijke bouwkunde (betonbouw, staalbouw)
Voorbeelden van opdrachten (niet limitatief):
• Inspecties van machines door een ‘inspection body Type C’, geaccrediteerd door een lid van de “European co-operation for accreditation” overeenkomstig EN ISO/IEC 17020 met betrekking tot machines en daarmee verbonden beveiligingsapparatuur.
• Formuleren van technische adviezen
• Uitwerken van (standaard)technische oplossingen
• Opstellen van (standaard)bestekteksten
• Opstellen van templates voor technisch constructie dossier (TCD)
• Begeleiding bij uitwerkingen en vervolledigen van TCD’s
• Opstellen van standaardmethodieken
• Opstellen van best-practices
• Begeleiden bij het opstellen van procedures
• Opstellen van tools en hulpmiddelen
• Evalueren en bijsturen van (voor)ontwerpen
• Evalueren en bijsturen van TCD-documenten

Publicatiedatum
01-12-2015
Opdrachtcodes (CPV)
71631100 - Diensten voor keuring van machines
79417000 - Veiligheidsadviezen
71730000 - Industriële inspectiediensten
71318000 - Technische advies- en raadgevingsdiensten
71336000 - Diensten voor technische ondersteuning
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Waterwegen en Zeekanaal NV - Afdeling Zeekanaal
Postadres
Oostdijk 110, 2830 Willebroek, BE
Contactpunt(en)
Waterwegen en Zeekanaal NV - Afdeling Zeekanaal
Ter attentie van
Michiel Coopman

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Opening offertes
In plaats van
1/12/2015
Te lezen
3/12/2015
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS) of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum:
In plaats van
30-11-2015 16:00
Te lezen
02-12-2015 16:00
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum:
In plaats van
01-12-2015 09:30
Te lezen
03-12-2015 09:30
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend Datum:
In plaats van
01-12-2015 09:30
Te lezen
03-12-2015 09:30
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1777 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!