Aankondiging van een gegunde opdracht

Tenuitvoerlegging van de overkoepelende strategische onderzoeksagenda.

De contractant moet nieuwe diensten verlenen bestaande uit de herhaling van soortgelijke diensten die in het kader van de opdracht 15.ESI.OP.162 worden verleend (Overkoepelende strategische onderzoeksagenda en harmonisatie van strategische onderzoeksagenda‘s van CapTech) en in het bijzonder met betrekking tot de volgende te leveren producten:

— D2.1. verslag over de bevindingen van de beoordeling van IT-tools van het EDA, en een voorstel voor de koppeling ervan,

— D3.2. samenvattingen van elke strategische onderzoeksagenda,

— D3.3 inhoud voor de overkoepelende strategische onderzoeksagenda,

— D2.2 architectuur voor de overkoepelende strategische onderzoeksagenda en strategische onderzoeksagenda‘s,

— IT-tool voor de overkoepelende strategische onderzoeksagenda, — D3.4. relevante ECP-werkruimten met een behoorlijke personeelsbezetting.

Datum van verzending van deze aankondiging
04-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
73000000 - Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
73210000 - Advies inzake onderzoek
Contracttype
Diensten
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Europees Defensieagentschap
Postadres
Rue des Drapiers 17-23
Plaats
Brussels
Postcode
B-1050
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Procurement & Contract Unit
E-mail
procurement@eda.europa.eu

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
100000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel
99940.00 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (ISDEFE) SA , Beatriz de Bobadilla 3, 28040 Madrid, ESPAÑA

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!