Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Uitnodiging tot indienen offerte - Raamcontract voor externe controles in kader van voedselveiligheid - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Zorgbedrijf Antwerpen heeft een eigen HACCP – dossier ontwikkeld gebaseerd op de ‘Autocontrolegids voor de sector van de grootkeukens en verzorgingsinstellingen’.
Overzicht van de te auditeren locaties
1. 17 Woonzorgcentra [WZC] (adressenlijst, grootte van de keuken + aantal FTE tewerkgesteld + aantal afdelingen en aanwezigheid van cafetaria in bijlage)
2. 41 Dienstencentra [DC] (adressenlijst in bijlage), beschikken over een afwerkingskeuken en een cafetaria + stockruimtes.
3. 2 Centra voor bijzonder jeugdzorg [CBJ] (adressenlijst en beschrijving in bijlage)
4. 5 Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning [CKG] (adressenlijst en beschrijving in bijlage)
Zorgbedrijf Antwerpen wenst over te gaan tot het samenwerken met een partner om de opvolging van de voedselveiligheid te garanderen en dit voor volgende domeinen:
- Inspecties van het autocontrolesysteem (HACCP en Goede Hygiëne Praktijken)
- Analyse van oppervlaktes (= verificatie doeltreffendheid onderhoud en ontsmetting)
- Analyse van voeding (rauwe en verwerkte producten)
Deze 3 domeinen zullen gegund worden aan 1 leverancier, die mogelijks voor bepaalde onderdelen met onderaannemer werkt (zie verder).

Publicatiedatum
14-12-2015
Opdrachtcodes (CPV)
71700000 - Meet- en controlediensten
79212000 - Auditdiensten
79212300 - Uitvoeren van wettelijk verplichte controle
90714000 - Uitvoeren van milieuaudits
90721300 - Diensten voor bescherming tegen voedsel- of diervoederbesmetting
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
ZORGBEDRIJF ANTWERPEN, Vereniging naar publiek recht
Postadres
Ballaarstraat 35, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Rebekka De Temmerman
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1777 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!