Antwerpen
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Aanleg speelterrein - Te Boelaerpark

Aanleg speelterrein - Te Boelaerpark

Publicatiedatum
19-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45112723 - Landschappelijk ontwerp voor speelterreinen
37535200 - Speeltuinuitrusting
45112500 - Grondverzet
45236250 - Verharding voor parken
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Antwerpen
Postadres
Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Van der Taelen Marina Germaine

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS) of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum:
In plaats van
21-10-2015 09:45
Te lezen
04-11-2015 09:45
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum:
In plaats van
22-10-2015 09:45
Te lezen
05-11-2015 09:45

Overige nadere inlichtingen

Wegens verschillende bijkomende vragen gesteld door potentiële inschrijvers zal, om het bestuur de gelegenheid te geven deze vragen te beantwoorden, vandaag of ten laatste morgen nieuwe en/of bijkomende gegevens gepubliceerd worden.