Vlaamse Milieumaatschappij
Aankondiging van een opdracht

Bestek nr. L 2016 I 0008 X Opzetten van een geïntegreerd griddata beheersysteem mbt hydrologische toepassingen

Opzetten van een geïntegreerd griddata beheersysteem mbt hydrologische toepassingen

Publicatiedatum
08-08-2016
Deadline
03-10-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
48000000 - Software en informatiesystemen
48600000 - Database- en besturingssoftware
38120000 - Instrumenten voor de meteorologie
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 7
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaamse Milieumaatschappij
Postadres
Dr De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst, BE
Contactpunt(en)
Willem Defloor

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: Tussen 250000.00 EURen 280000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A