Aankondiging van een opdracht

2015-82/LOG/brandstoffen/VW-JM-KVM

Leveren van brandstoffen op afroep

Publicatiedatum
Deadline
07-12-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
09100000 - Brandstoffen
Regiocodes (NUTS)
BE236 - Arr. Sint-Niklaas
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Sint-Niklaas - Techniekhuis - Dienst Logistiek
Postadres
Industriepark Noord 4, 9100 Sint-Niklaas, BE
Contactpunt(en)
Weyers Veerle Joseph

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1260 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer