Aankondiging van een gegunde opdracht

Sanitaire voorzieningen

Het doel van deze Europese openbare Aanbesteding is te komen tot een Overeenkomst voor de uitvoering van de levering van sanitaire voorzieningen en disposables. Deze heeft een initiële duur van vier (4) jaar met de mogelijkheid deze tweemaal (2) te verlengen met één (1) jaar. In geval van maximale verlenging eindigt de Overeenkomst uiterlijk zes (6) jaar na ingangsdatum. De Opdracht wordt gegund aan de Inschrijver met de Economisch Meest Voordelige Inschrijving op basis van het Gunningscriterium beste prijs-kwaliteitverhouding. De beoogde startdatum van de Opdracht is 1 januari 2018.

Deze Aanbesteding wordt volledig digitaal doorlopen via Negometrix. Geruikt u voor het het eerst Negometrix dan adviseren wij u om de Instructie digitaal aanbieden te lezen.

Datum van verzending van deze aankondiging
09-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
NL - NEDERLAND
Opdrachtcodes (CPV)
33760000 - Toiletpapier, zakdoekjes, handdoeken en servetten
Contracttype
Leveringen
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Hogeschool Windesheim
Postadres
Campus 2 - 6
Plaats
Zwolle
Postcode
8017CA
Land
NEDERLAND
Contactpersoon
Rob Gerritsen
E-mail
r.gerritsen@windesheim.nl

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
600000.00 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Berendsen Textiel Service BV

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!