Aankondiging van een opdracht

aankoop van brandstoffen voor voertuigen en machines (gemeente + OCMW) gedurende 2017

aankoop van brandstoffen voor voertuigen en machines (gemeente + OCMW) gedurende 2017

Publicatiedatum
24-10-2016
Deadline
09-12-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
09100000 - Brandstoffen
Regiocodes (NUTS)
BE236 - Arr. Sint-Niklaas
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
gemeente Beveren
Postadres
Stationsstraat 2, 9120 Beveren, BE
Contactpunt(en)
De heer Christopher De Paepe

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

de raming bedraagt: EUR 338.000,00 inclusief BTW

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

In toepassing van het koninklijk besluit van 20 juli 2005 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2019 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!