Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Service en onderhoud van ziekenhuislinnen en arbeidskledij en aankoop arbeidskledij

De opdracht is een opdracht in het kader van Fenix, waarbij de aanbestedende overheid ook optreedt in naam van andere aanbestedende Fenixziekenhuizen, zie I.2 Identiteit van de opdrachtgever.
De raming van de behoefte is de respectievelijke raming voor elk van de deelnemende Fenixziekenhuizen. De raming houdt geen verbintenis in voor de af te nemen hoeveelheid.
Deze opdracht heeft voor percelen 1 tot en met 3 tot doel de service en het onderhoud van het linnen en de arbeidskledij uit te besteden.
Dit omvat het aanleveren, ophalen, verdelen, verpakken, wassen en strijken van alle hierna genoemde linnen en arbeidskledij ten behoeve van de goede dagelijkse werking van de ziekenhuizen gedurende een periode van 5 jaar.
Het ziekenhuislinnen wordt hierbij gehuurd bij de inschrijvers, de arbeidskledij is in eigendom van de ziekenhuizen. (AZ Jan Portaels : de clean air suits zijn in huur ( groene voor OK en CSA, blauwe voor de kritische diensten)
perceel 4 heeft tot doel de aankoop van arbeidskledij.
Plaats van dienstverlening:
Perceel 1:
Regionaal Ziekenhuis Heilig-Hart Leuven vzw, Naamsestraat 105, B-3000 Leuven
Leverplaats:
Consciencestraat, Ingang spoed, B-3000 Leuven
Perceel 2:
Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels vzw, Gendarmeriestraat 65, B-1800 Vilvoorde
Leverplaats:
Vaartstraat 42 te 1800 Vilvoorde
Perceel 3:
Revalidatieziekenhuis Inkendaal, Inkendaalstraat 1, B-1602 Vlezenbeek
Leverplaats:
Inkendaalstraat 1, 1602 Vlezenbeek
Perceel 4:
Revalidatieziekenhuis Inkendaal, Inkendaalstraat 1, B-1602 Vlezenbeek
Leverplaats:
Inkendaalstraat 1, 1602 Vlezenbeek
De leverancier levert in elk van de ziekenhuizen op de aangeduide leverplaatsen, zie technische bepalingen (deze kunnen verschillen van de plaats van dienstverlening, hierboven vermeld, met dien verstande dat de leverplaatsen tijdens de loop van het contract kunnen wijzigen.)
De opdracht wordt per perceel toegewezen aan de inschrijver die de voordeligste regelmatige offerte indient.

Publicatiedatum
09-01-2017
Opdrachtcodes (CPV)
98310000 - Wasserij- en stomerijdiensten
18110000 - Beroepskleding
33199000 - Kleding voor medisch personeel
39518000 - Ziekenhuislinnengoed
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regionaal ziekenhuis H. Hart Leuven vzw
Postadres
Naamsestraat 105, B-3000 Leuven, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Irouchka Moyersoen

Overige nadere inlichtingen

Het lastenboek is nu ter beschikking gesteld via de cloud.
Wijziging in I.6 Vorm en inhoud van de offerte:
I.6 Vorm en inhoud van de offerte:
Plaatsbezoek
Op straffe van nietigheid van zijn offerte, wordt de inschrijver verwacht een plaatsbezoek uit te voeren.
De inschrijver dient per perceel waarop hij inschrijft (ook als hij de huidige dienstverlener is) een ondertekend
attest van het plaatsbezoek toe te voegen aan zijn offerte (zie bijlage B). Een inschrijving voor een perceel
waarvan het ondertekende attest van het plaatsbezoek ontbreekt, zal geweerd worden.
Het plaatsbezoek is NIET verplicht voor inschrijvers die enkel inschrijven op perceel 4.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2213 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!