Polder van Moervaart en Zuidlede
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Renovatie van 3 pompgemalen

Renovatie van 3 pompgemalen van het Polderbestuur van Moervaart en Zuidlede mogelijks op te delen in 2 percelen:
- Bosdam A & B
- Kalve Terwest

Publicatiedatum
28-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
31600000 - Elektrische uitrusting
31720000 - Elektromechanische uitrusting
45232152 - Bouwen van pompstation
45240000 - Waterbouwwerkzaamheden
45400000 - Afwerking van gebouwen
Deze aankondiging betreft
Onvolledige procedure
De gunningsprocedure is afgebroken
De opdracht wordt wellicht opnieuw aangekondigd

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Polder van Moervaart en Zuidlede
Postadres
Sleidinge Dorp 6, 9940 Sleidinge, BE
Ter attentie van
Dirk Van den Hauwe

Overige nadere inlichtingen

De aanbesteding wordt ingetrokken gelet de te ruime en onvolledige beschrijving van het lastenboek en gelet verschillende vragen/opmerkingen van aannemers.