Aankondiging van een gegunde opdracht

Leveren, indienststellen van Frequentieregelaars en uitvoeren van serviceinterventies

Het leveren en indienststellen van frequentieregelaars aan Aquafin installaties & het uitvoeren van service interventies. De frequentieregelaars dienen ter vervanging van defecte of verouderde drives in waterzuiveringsinstallaties en pompstations, of voor nieuwbouwprojecten.

Datum van verzending van deze aankondiging
09-03-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
32552420 - Frequentieomvormers
Contracttype
-
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin (3p)
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
An Lommez
E-mail
an.lommez@aquafin.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
Totale waarde van de opdracht/het perceel
1555892.6 EUR
Laagste offerte
Hoogste offerte
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Siemens nv , Guido Gezellestraat 123, 1654 beersel, BELGIQUE-BELGIË
Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1268 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer