Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Inkoop van aardgas en 100% groene elektriciteit

Doel van onderhavige aanbesteding is om een leveringsovereenkomst te sluiten voor aardgas (perceel 1) en voor 100% groene elektriciteit (perceel 2), voor telkens twee leveringsadressen in België.

Publicatiedatum
04-06-2015
Opdrachtcodes (CPV)
09000000 - Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen
09123000 - Aardgas
09310000 - Elektriciteit
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Nationale Loterij N.V. van publiek recht
Postadres
Belliardstraat 25-33, 1040 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Dienst Procurement
Ter attentie van
Catherine Abanto

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
In plaats van
90
Te lezen
30
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS) of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum:
In plaats van
23-06-2015 14:00
Te lezen
23-06-2015 10:00
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum:
In plaats van
23-06-2015 14:00
Te lezen
23-06-2015 10:00
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend Datum:
In plaats van
23-06-2015 14:00
Te lezen
23-06-2015 10:05
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!