Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen

Prijsvraag energielandschap van de toekomst

Coöperatie NederLandBovenWater is op zoek naar innovatieve ideeën voor duurzame energie in combinatie met verbetering van landschappelijk-ruimtelijke kwaliteiten en draagvlak bij bewoners en ondernemers. Daarom nodigt zij teams van particuliere coöperaties, verenigingen, onderzoeks- en onderwijsinstellingen, overheden, ontwerpers, energiespecialisten, installateurs, duurzame ondernemers, ontwikkelaars, investeerders, adviseurs en alle anderen uit, die inspirerende en uitvoerbare ideeën op het gebied van duurzame energie kunnen ontwikkelen. De ideeën getuigen van toekomstgericht denken over Nederland als wereldlaboratorium voor volhoudbare energiewinning in combinatie met aantrekkelijke landschappen, vermindering van energiegebruik en meervoudig ruimtegebruik. De ideeën zijn duurzaam in de zin dat (op termijn) geen nieuwe problemen worden gecreëerd of worden afgewenteld op andere gebieden.

De ideeën hebben betrekking op drie locatiespecifieke toepassingsgebieden.


Datum van verzending van deze aankondiging
01-12-2017
Publicatiedatum
06-12-2017
Deadline
02-04-2018
Regiocodes (NUTS)
NL - NEDERLAND
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71314000 - Energie en aanverwante diensten
71420000 - Landschapsarchitectuurdiensten

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
NederlandBovenWater
Postadres
Reyer Anslostraat 68
Plaats
Utrecht
Postcode
3522DK
Land
NEDERLAND
Contactpersoon
B. Talman
Telefoon
+31 205304000
Fax
-
E-mail
bram.talman@arch-lokaal.nl
Hoofdadres
http://www.nederlandbovenwater.nl/
Adres van het kopersprofiel
-
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2119 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!