Aankondiging van een gegunde opdracht

Programmamanager, cluster MO.

Programmamanager.

Datum van verzending van deze aankondiging
01-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
NL - NEDERLAND
Opdrachtcodes (CPV)
79620000 - Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Contracttype
Diensten
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiƫle benaming
Gemeente Rotterdam
Postadres
Wilhelminakade 179
Plaats
Rotterdam
Postcode
3002 AN
Land
NEDERLAND
Contactpersoon
Rutger van Heck
E-mail
r.vanheck@rotterdam.nl

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
98.00 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
BMC Implementatie bv
Alleen al in België winnen elk jaar duizenden bedrijven, van kmo tot multinational, lucratieve overheidsopdrachten. Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt grote kansen!
Registreer