Aankondiging van een gegunde opdracht

Programmamanager, cluster MO.

Programmamanager.

Datum van verzending van deze aankondiging
01-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
NL - NEDERLAND
Opdrachtcodes (CPV)
79620000 - Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Contracttype
-
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Rotterdam
Postadres
Wilhelminakade 179
Plaats
Rotterdam
Postcode
3002 AN
Land
NEDERLAND
Contactpersoon
Rutger van Heck
E-mail
r.vanheck@rotterdam.nl

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
Totale waarde van de opdracht/het perceel
98 EUR
Laagste offerte
Hoogste offerte
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
BMC Implementatie bv
Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1268 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer