Eiropas Reģionu komiteja
Aankondiging van een opdracht

Daudzdisciplīnu konsultāciju uzņēmums, kas sniegs tehnisko palīdzību ar ēkām saistītās jomās.

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1) Nosaukums un adreses

Pilns nosaukums
Eiropas Reģionu komiteja
Valsts reģistrācijas numurs
-
Pasta adrese
rue Belliard 101
Pilsēta
Bruxelles
Pasta indekss
1040
NUTS kods
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Valsts
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktpersona
unité "Programmation et gestion financière et contractuelle"
Tālrunis
-
E-pasts
[email protected]
Fakss
-

Interneta adrese(-es)

Galvenā adrese:   http://www.cor.europa.eu

Pircēja profila adrese:   http://www.cor.europa.eu

I.2) Kopējais iepirkums

Līgums ietver kopējo iepirkumu:  

Vairāku valstu kopēja iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:   -

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu struktūra:  

I.3) Saziņa

Papildu informāciju var saņemt

iepriekš minētajā adresē

Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā :   http://cor.europa.eu/fr/about/tenders/Pages/calls-for-tender.aspx

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta

iepriekš minētajā adresē

elektroniski:   -

Elektroniskiem sakariem vajadzīgi rīki un ierīces, kas nav plaši pieejami. Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve minētajiem rīkiem un ierīcēm pilnā apmērā ir iespējama šeit: -

I.4) Līgumslēdzējas iestādes veids

Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija

I.5) Galvenā darbības joma

Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1) Iepirkuma apjoms

II.1.1) Nosaukums

Daudzdisciplīnu konsultāciju uzņēmums, kas sniegs tehnisko palīdzību ar ēkām saistītās jomās.

Atsauces numurs:   CDR/DL/12/2017.

II.1.2) Galvenās CPV kods

Galvenās CPV kods:   71000000 - Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

Papildu CPV kods:   -

II.1.3) Līguma veids

Pakalpojumi

II.1.4) Īss apraksts

Šā līguma ietvaros daudzdisciplīnu konsultāciju uzņēmums sniegs pakalpojumus, izpildot tehniskās palīdzības uzdevumus dažādās ar ēkām saistītās jomās un nodrošinot:

— palīdzību arhitektoniskas un tehniskas izpētes jomā,

— palīdzību regulējuma jomā,

— administratīvo palīdzību,

— palīdzību projektu izpildes un uzraudzības jomā.

Pārvaldot savu ēku fondu, komitejām ir jāveic tehniski un arhitektoniski ieviešanas un/vai pārveides darbi. Šajā saistībā darbuzņēmēja uzdevums būs noteikt visus tehniskos un arhitektoniskos pētījumus, kas nepieciešami uzaicinājuma uz konkursu organizēšanai un dažādo administratīvo atļauju saņemšanai.

Pētījumu dažādie veidi:

— tehniski ekonomiskie pamatojumi,

— skiču projekta pētījumi,

— projekta pētījumi,

— dažādi novērtējumi un revīzijas.

II.1.5) Paredzamā kopējā vērtība

Vērtība bez PVN:   1.790.000,00

Valūta:   EUR

II.1.6) Informācija par daļām

Līgums ir sadalīts daļās:  

II.2) Apraksts

II.2.1) Nosaukums

-

Daļas numurs:   -

II.2.2) Papildu CPV kods(-i)

Galvenās CPV kods:   71311100 - Inženiertehnisko darbu atbalsta pakalpojumi

Papildu CPV kods:   -

II.2.3) Izpildes vieta

NUTS kods:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:   -

II.2.4) Iepirkuma apraksts

Lūdzam skatīt I.3. iedaļā minēto tīmekļa adresi.

II.2.5) Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos

II.2.6) Paredzamā vērtība

Vērtība bez PVN:   1.790.000,00

Valūta:   EUR

II.2.7) Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks

Ilgums mēnešos:   48

Līgumu var atjaunot:  

Pārjaunojumu apraksts:   lūdzam skatīt I.3. iedaļā minēto tīmekļa adresi.

II.2.9) Informācija par ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas dalībnieku skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties

Paredzētais kandidātu skaits:   5

Objektīvie kritēriji ierobežota kandidātu skaita izvēlei:   kandidātu skaits nav ierobežots.

II.2.10) Informācija par variantiem

Var iesniegt piedāvājumu variantus:  

II.2.11) Informācija par iespējām

Iespējas:  

Iespēju apraksts:   -

II.2.12) Informācija par elektroniskajiem katalogiem

Piedāvājumi jāiesniedz elektronisko katalogu veidā vai tajos jāietver elektroniskais katalogs:  

II.2.13) Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem:  

II.2.14) Papildu informācija

Lūdzam skatīt I.3. iedaļā minēto tīmekļa adresi.

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1) Dalības nosacījumi

III.1.1) Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros

Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

lūdzam skatīt I.3. iedaļā minēto tīmekļa adresi.

III.1.2) Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis

Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji:  

Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

-

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

-

III.1.3) Tehniskās un profesionālās spējas

Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji:  

Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

-

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

-

III.1.5 Informācija par privileģēto tiesību līgumiem

Līgums paredzēts tikai aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā nonākušu personu sociālā un profesionālā integrācija:  

Līguma izpilde tikai aizsargātas nodarbinātības programmas ietvaros:  

III.2) Ar līgumu saistītie nosacījumi

III.2.1) Informācija par konkrēto profesiju

Pakalpojuma izpilde tiks nodota tikai konkrētās profesijas pārstāvjiem:   -

Atsauce uz attiecīgo likumu, normatīvo vai administratīvo aktu:   -

III.2.2) Līguma izpildes nosacījumi

Lūdzam skatīt I.3. iedaļā minēto tīmekļa adresi.

III.2.2) Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija:  

IV iedaļa: Procedūra

IV.1) Apraksts

IV.1.1) Procedūras veids

Slēgta procedūra

IV.1.3) Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu

Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu:  

Pamatnolīgums ar vienu uzņēmēju:  

Pamatnolīgumu gadījumā – darbības laika, kas pārsniedz četrus gadus, pamatojums:   -

Iepirkums paredz dinamiskās iepirkumu sistēmas izveidi:  

Dinamisko iepirkumu sistēmu varētu izmantot papildu iepirkumu rīkotāji:  

IV.1.4) Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā

Piemēro procedūru, ko dala posmos, lai pakāpeniski samazinātu apspriežamo risinājumu vai piedāvājumu skaitu:  

IV.1.5) Informācija par sarunām

Līgumslēdzēja iestāde saglabā tiesības piešķirt līgumu, pamatojoties uz sākotnējiem piedāvājumiem neveicot sarunas:  

IV.1.6) Informācija par elektronisko izsoli

Tiks piemērota elektroniskā izsole:  

Papildu informācija par elektronisko izsoli:   -

IV.1.8) Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)

Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums:  

IV.2) Administratīvā informācija

IV.2.1) Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru

Paziņojuma numurs ES OV:   -

IV.2.2) Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš

Datums:   24-08-2017

Vietējais laiks:   -

IV.2.3) Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums

Datums: 20-09-2017

IV.2.4) Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu

EN, BG, DA, DE, EL, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, ES, SV, CS

IV.2.6) Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums

Ilgums mēnešos:   9

IV.2.7) Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi

Datums:  

Vietējais laiks:   -

Vieta:   -

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:   -

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1) Informācija par periodiskumu

Šis ir kārtējs iepirkums:  

Plānotais laiks turpmāko paziņojumu publicēšanai:   -

VI.2) Informācija par elektronisko darbplūsmu

Izmantos elektroniskos pasūtījumus:  

Pieņems elektroniskos rēķinus:  

Izmantos elektroniskos maksājumus:  

VI.3) Papildu informācija

Lūdzam skatīt I.3. iedaļā minēto tīmekļa vietni.

VI.4) Pārskatīšanas procedūras

VI.4.1) Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu

Pilns nosaukums
Vispārējā tiesa
Pasta adrese
rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta
Luxembourg
Pasta indekss
2925
Valsts
LUXEMBOURG
Tālrunis
+352 4303-1
E-pasts
[email protected]
Fakss
-
Interneta adrese
http://www.curia.europa.eu

VI.4.2) Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām

Pilns nosaukums
-
Pasta adrese
-
Pilsēta
-
Pasta indekss
-
Valsts
-
Tālrunis
-
E-pasts
-
Fakss
-
Interneta adrese
-

VI.4.3) Pārskatīšanas procedūra

Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):   lūdzam skatīt I.3. iedaļā minēto tīmekļa adresi.

VI.4.4) Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru

Pilns nosaukums
-
Pasta adrese
-
Pilsēta
-
Pasta indekss
-
Valsts
-
Tālrunis
-
E-pasts
-
Fakss
-
Interneta adrese
-

VI.4.5) Šā paziņojuma nosūtīšanas datums

14-07-2017