Aankondiging van een opdracht

Energie: levering elektriciteit en aardgas

Energie: levering elektriciteit en aardgas

Publicatiedatum
21-09-2015
Deadline
09-11-2015 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
09310000 - Elektriciteit
09123000 - Aardgas
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
h.-hartziekenhuis vzw
Postadres
Mechelsestraat 24, 2500 Lier, BE
Contactpunt(en)
De heer Dirk Van der Wee

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: 1144909.96 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
* Attest BTW kantoor

Economische en financiële draagkracht

Eventuele minimumeisen:

NVT

Vakbekwaamheid

* Leveringsvergunning energie

Eventuele minimumeisen:

De inschrijver die in aanmerking komt voor de gunning van de opdracht moet bij de offerte een bewijs van leveringsvergunning van de VREG of een gelijkwaardige Europese instelling voorleggen om de leveringen die onderwerp van deze opdracht uitmaken mogelijk te maken

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!