Aankondiging van een gegunde opdracht

Marktconsultatie - Marktconsultatie materieel Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer is voornemens een Europees aanbestedingstraject te starten uit hoofde van haar behoefte aan de inkoop van groot en klein materieel.

Datum van verzending van deze aankondiging
09-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
NL - NEDERLAND
Opdrachtcodes (CPV)
03000000 - Landbouw- en veeteelt-, kwekerij-, visserij-, bosbouw- en aanverwante producten
16100000 - Machines voor landbouw of bosbouw, voor voorbereiding of bewerking van de grond
16700000 - Tractoren
34220000 - Aanhangwagens, opleggers en mobiele containers
44510000 - Gereedschap
Contracttype
Leveringen
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Staatsbosbeheer
Postadres
Smallepad 5
Plaats
Amersfoort
Postcode
3811 MG
Land
NEDERLAND
Contactpersoon
Irma Groot Wassink
E-mail
SBBinkoop@staatsbosbeheer.nl

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!