Aankondiging van een gegunde opdracht

Nieuwbouw 'brede school' Lindelhoeven - Opmaak ontwerp en opvolging uitvoering

Keuze van één ontwerper, gepaard gaande met de gunning van de opdracht voor diensten via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met de winnaar op grond van artikel 26, § 1, 4° van de wet van 15 juni 2006.
De opdracht gebeurt in opdracht van het gemeentebestuur, in samenwerking met de Corneliusschool en de vzw Parochiale Werken. Het gemeentebestuur treedt op als leidinggevende partij.
De opdrachtgever wenst middels onderhavige ontwerpenwedstrijd een dienstverlener aan te stellen voor het ontwerpen, het leiden van de werken en medewerking bij de voorlopige en definitieve oplevering van een 'brede school' (school, kinderopvang en activiteiten bij parochiecentrum) in het gehucht Lindelhoeven te Overpelt. Het gaat hierbij om nieuwbouw en mogelijk (optioneel) renovatie van een gedeelte van de parochiezaal.
Studie stabiliteit en technieken, EPB en veiligheidscoördinatie maken deel uit van de opdracht. De deskundigen maken deel uit van het ontwerpteam, eventueel in onderaanneming. Het opgegeven ereloon is inclusief studies stabiliteit en technieken, voor EPB en veiligheidscoördinatie wordt een forfaitaire kost opgegeven. De opdracht omvat een nieuwbouw, maar mogelijk (optioneel) ook renovatie van delen van de parochiezaal-feestzaal 'Den Drossaerd'. Om die reden wordt er een ereloon en forfaitaire kost gevraagd voor nieuwbouw enerzijds en renovatie anderzijds.
Voor de bijhorende buiteninrichting dient de opdrachthouder een schetsontwerp voor te stellen, maar de effectieve uitvoering hiervan, valt niet binnen het bereik van de huidige opdracht.
Aan de eerste gerangschikte inschrijver zal, met toepassing van de wet op de overheidsopdrachten, de opdracht "ereloonovereenkomst ontwerp en opvolging uitvoering project 'brede school' Overpelt-Lindel" gegund worden.

Publicatiedatum
26-10-2016
Opdrachtcodes (CPV)
71220000 - Maken van bouwkundige ontwerpen
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71221000 - Diensten door architectenbureaus voor gebouwen
71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
71242000 - Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
71243000 - Ontwerpplannen (systemen en integratie)
71250000 - Dienstverlening van architecten en bouwkundigen, en controles
71251000 - Architecten- en bouwinspectiediensten
Regiocodes (NUTS)
BE222 - Arr. Maaseik
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Overpelt
Postadres
Oude Markt 2, 3900 Overpelt, BE
Contactpunt(en)
De heer Jeroen Hoeben

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
KPW ARCHITECTEN BV CVBA
Postadres
-
Titel
Nieuwbouw 'brede school' Lindelhoeven - Opmaak ontwerp en opvolging uitvoering
Waarde
-
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1739 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!