Aankondiging van een opdracht

Het leveren van smeermiddelen

Het voorwerp van de opdracht is:
Levering van smeermiddelen ten behoeve van alle rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI verder) en pompstations (PS verder), gelegen in het werkingsgebied van Aquafin NV, daarnaast ook:
- het ophalen van lege verpakkingen en van afgewerkte olie;
- het uitvoeren van olieanalyses;
- het aanpassen van de standaard smeermatrix van het onderhoudsplan smeren;
- het geven van opleiding m.b.t. selectie van smeermiddelen;
- het leveren van advies m.b.t. o.m. smering specifieke toestellen.

Publicatiedatum
26-11-2015
Deadline
06-01-2016 om 10:30
Opdrachtcodes (CPV)
09211000 - Smeerolie en smeermiddelen
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV
Postadres
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, BE
Contactpunt(en)
Guido Cuyckens

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

V.H. 28.200 l olie V.H. 5.560 kg vetten

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Aquafin vraagt voor de Belgische inschrijvers zelf de nodige fiscale attesten. Buitenlandse inschrijvers dienen bij hun inschrijving de bewijzen voor te leggen dat ze voldaan hebben aan de fiscale verplichtingen van het land waar ze gevestigd zijn. :
- Attest indirecte belastingen
- Attest directe belastingen
De attesten hebben steeds betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang.

Vakbekwaamheid

Aquafin NV maakt gebruikt van analyses (ook de spectraal) van olie om ofwel de kwaliteit van de olie te bepalen na een bepaalde gebruiksperiode, ofwel om het schadebeeld te bepalen van een toestel. De olieanalyses worden uitgevoerd door de inschrijver in zijn eigen laboratorium of in een extern laboratorium. Het labo dient voldoende uitgerust te zijn voor het professioneel uitvoeren van olieanalyses. De inschrijver voegt bij zijn inschrijving attesten die aantonen dat het labo geschikt is om op professionele wijze analyses van olie uit te voeren.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!