Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Levering van elektriciteit en aardgas aan LCM en aanverwante organisaties en afname van geïnjecteerde elektriciteit

Levering van elektriciteit in HS en LS en van aardgas en afname van gïnjecteerde energie gedurende de periode 2016-2017-2018

Publicatiedatum
03-09-2015
Opdrachtcodes (CPV)
09310000 - Elektriciteit
09123000 - Aardgas
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Landsbond der Christelijke Mutualiteiten en aanverwante organisaties
Postadres
Haachtsesteenweg 579 bus 40, 1031 Brussel, BE
Contactpunt(en)
LCM
Ter attentie van
Dhr. Ruben Slock

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Gunningscriterium 2 pagina 12 van het Nederlandstalige bestek
In plaats van
de inschrijver die een hogere flexibiliteit aanbiedt tussen 0 en 40%, krijgt een evenredige score tussen 0 en 3%. De flexibiliteit dient in gelijke mate hoger en lager dan de contractuele hoeveelheid te zijn bijvoorbeeld 75% - 125%. Indien de flexibiliteit niet gelijk is naar boven en naar beneden (bijvoorbeeld 70 – 120%), wordt de score nul, behalve ingeval de flexibiliteit ruimer is dan 60% -140%. In dit laatste geval wordt de score 6%.
Te lezen
de inschrijver die een hogere flexibiliteit aanbiedt tussen 0 en 40%, krijgt een evenredige score tussen 0 en 3%. De flexibiliteit dient in gelijke mate hoger en lager dan de contractuele hoeveelheid te zijn bijvoorbeeld 75% - 125%. Indien de flexibiliteit niet gelijk is naar boven en naar beneden (bijvoorbeeld 70 – 120%), wordt de score nul, behalve ingeval de flexibiliteit ruimer is dan 60% -140%. In dit laatste geval wordt de score 3%.
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
hoofdstuk 1 : pagina 3
Toe te voegen tekst
De lijsten in bijlage vermelden de instellingen en aansluitingspunten waarvoor LCM elektriciteit en aardgas aankoopt. Dit zijn geen exhaustieve lijsten.

Overige nadere inlichtingen

@Ref:01051576/2015016035

Informatie met betrekking tot het bekomen van de bestekken /document:

Aanvullende informatie: pagina 3 : De lijsten in bijlage vermelden de instellingen en aansluitingspunten waarvoor LCM elektriciteit en aardgas aankoopt. Dit zijn geen exhaustieve lijsten.

Gewijzigde informatie Pagina 12 (enkel in het Nederlandstalige bestek) zie in gunningscriterium 2: Flexibiliteit m.b.t. de bandbreedte

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1252 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!