NMBS-Stations B-ST.5O
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

60/02/14/00474: MST.T0.070 TANGENT: Technische uitrusting, Wegenis, Afwerking & Signalisatie, groenaanleg en Fietsinfrastructuur voor Mechelen Stationsomgeving.

ALGEMEEN
Huidige aanneming omvat de werken ter uitvoering van de afwerking en technische uitrusting van de nieuwe ontsluitingsweg of ‘tangent’ te Mechelen, die gedeeltelijk ondergronds loopt.
De tangent loopt vanaf de Brusselsesteenweg (thv de fly-over te Mechelen- Zuid) tot aan de N15 (thv het Douaneplein).
Huidige aanneming omvat de werken van de aanleg van een Fiets-o-strade gelegen naast de tangent tussen de Brusselsesteenweg en de N15.
Deze werken omvatten o.a. de aanleg van fiets- en voetgangerstunnels onder de bestaande en nieuw aan te leggen wegenis alsook twee fietsbruggen (thv de N1 en thv de N26) over de tangent.
Huidige aanneming omvat de aanleg van een zeer groot landschapspark dat naast de tangent loopt vanaf de N1 tem de N15.
De aanneming bestaat hoofdzakelijk uit voorbereidende werken, rioleringswerken, wegenis, bouwen van kunstwerken, afwerkingswerken en technische uitrusting wegenis en tunnels, wegsignalisatie, park- en groenaanleg,….

Publicatiedatum
22-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
34000000 - Vervoersmaterieel en bijbehorende producten
31000000 - Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
31642000 - Elektronische detectieapparatuur
32000000 - Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur
34993100 - Tunnelverlichting
35000000 - Uitrusting voor veiligheid, brandweer, politie en leger
35125300 - Veiligheidscamera's
44000000 - Structuren en materialen voor de bouw; ondersteunende producten voor de bouw (uitgezonderd elektrische apparatuur)
45221247 - Tunnelbouwwerkzaamheden
45221000 - Bouwen van bruggen en tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
45230000 - Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen
45233000 - Aanleg van snelwegen en wegen
45233100 - Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen en wegen
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
NMBS-Stations B-ST.5O
Postadres
Stationsplein 2, 3500 Hasselt, BE
Contactpunt(en)
Peter Weemaels

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum:
In plaats van
26-01-2017 14:00
Te lezen
09-02-2017 14:00
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend Datum:
In plaats van
26-01-2017 14:00
Te lezen
09-02-2017 14:00
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht
Toe te voegen tekst
2016/S 227-413925
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
VI.3) NADERE INLICHTINGEN
Toe te voegen tekst
Gelieve bij uw inschrijving rekening te houden met de bepalingen van Verbeteringsbericht n° 1 dd. 06/12/16.