Aankondiging van een gegunde opdracht

7.1.8.13. Raamovereenkomst - Opdracht van Diensten - Sondering en analyse van grond, beton en natuursteen - 2017 - Open aanbesteding

Onderhavige opdracht slaat op de uitvoering op verzoek van sonderingen en analyses van grond, beton, natuursteen, hout, baksteen afwerklagen en metaal in functie van werken op het grondgebied van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest.

Datum van verzending van deze aankondiging
09-03-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
71610000 - Testen en analyseren van samenstelling en zuiverheid
Contracttype
-
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Directie Vervoerinfrastructuur
Postadres
Vooruitgangstraat 56
Plaats
Brussel
Postcode
1210
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Directie Vervoerinfrastructuur
E-mail
aanbestedingen.beliris@mobilit.fgov.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
929275.77 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel
Laagste offerte
939720.29 EUR
Hoogste offerte
939720.29 EUR
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Geo Measuring & Analyses , Industriepark Rosteyne 1, 9060 Zelzate, BELGIQUE-BELGIË
Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1268 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer