Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Landelijk - Generiek assentelsysteem voor in Nederland (GAST-NL)

De onderhavige aanbesteding moet leiden tot toepassing van een assentellersysteem (hierna te noemen Systeem) dat primair is bedoeld voor toepassing binnen het treinbeveiligingsconcept Regio Line [1]. Het Systeem is niet bedoeld voor toepassing in het kader van het ERTMS systeem binnen de Railmap [2].

[1] Ter indicatie van de huidige baanvakken vallend binnen het treinbeveiligingsconcept Regio Line, zie: Netverklaring 2016 [https://www.prorail.nl/sites/default/files/3526934-v2f-netverklaring_2016_gemengde_net.pdf], bijlage 15, alle baanvakken waarop assentellers voorkomen.

[2] https://www.rijksoverheid.nl/.

Informatie over het Systeem is opgenomen in bijlage 4 van deze selectieleidraad.

De aanbesteding moet leiden tot drie overeenkomsten:

1. Overeenkomst voor Systeemacceptatie

Deze overeenkomst omvat alle activiteiten van de verkoper die nodig zijn voor het aantonen dat het Systeem en bijbehorende zaken (zoals bijvoorbeeld documentatie) voldoen aan de door ProRail ges...


Datum van verzending van deze aankondiging
09-01-2018
Publicatiedatum
11-01-2018
Regiocodes (NUTS)
NL - NEDERLAND
Opdrachtcodes (CPV)
34632000 - Apparatuur voor spoorverkeersregeling
50220000 - Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met spoorwegen en andere uitrusting
Contracttype
Leveringen
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
ProRail B.V.
Postadres
Moreelsepark 3
Plaats
Utrecht
Postcode
3511 EP
Land
NEDERLAND
Contactpersoon
Charlotte Pars
E-mail
aanbestedingen@prorail.nl

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
19619257.83 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Thales Transportation Systems B.V. , Bestevaer 46, 1271ZA Huizen, NEDERLAND
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2217 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!