Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Renovatie Hortagebouw

Het project betreft herinrichtingswerken in het gebouw volgens de principes van de "New way of working" NWOW.
Het project bevat de volgende belangrijke posten :
- Demontage van de bestaande compartimentering
- Uitbreiding van de bestaande sprinklerinstallaties (die momenteel de hele verdieping P1 en de verdiepingen P2 tot P6 van de as 9 tot de as 14 dekken), zodat ze de volledige verdiepingen P2 to P5 dekken.
- Aanpassingen aan de elektrische installaties en de HVAC in functie van het nieuwe project.
- Nieuwe compartimenteringen en afwerkingen.
- Volledige renovatie van de zones met specifieke functies op P1 (Front Office, Mess, centrale zone "Plein in het Dorp" en "Horta for You").

Publicatiedatum
22-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45400000 - Afwerking van gebouwen
45441000 - Beglazing
45410000 - Pleisterwerk
45420000 - Bouwtimmerwerk en plaatsen van schrijnwerk
45432120 - Aanbrengen van dubbele vloer
45310000 - Aanleg van elektriciteit
31680000 - Elektrische benodigdheden en toebehoren
45331000 - Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Postadres
Victor Hortaplein 11, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
De Cordt Viviane